Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Veřejnost se seznámila s plány na výstavbu D35

Na konci června došlo ve Smetanově domě ke slíbené schůzce projektantů z kanceláře APIS, vedení pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic, Státního pozemkového úřadu a zástupců města s veřejností. Cílem diskuze bylo občanům představit plány na výstavbu dálnice D35 v okolí Litomyšle.

V současné době existují dvě varianty trasy, se kterými byli přítomní seznámeni. První, původní varianta, kterou preferuje ŘSD i ministerstvo dopravy, a druhá, upravená studie, kterou připravila projekční kancelář na základě připomínek zastupitelstva města Litomyšle, některých okolních obcí a občanských iniciativ.

Obě dvě varianty se v okolí Litomyšle musí držet schváleného koridoru o šířce 600 metrů. Navzájem se však liší například tím, že upravená varianta více respektuje ráz okolní krajiny a je vedena v zářezu v okolí Černé hory a Strakova. Tím pádem by nebyly automobily jedoucí po dálnici tolik vidět. Upravená varianta vychází v některých úsecích lépe o několik decibelů v propočtech týkajících se hluku spojeného s provozem. Místní zemědělci by také nepřišli o tolik kvalitní hospodářsky využitelné půdy. Tuto upravenou variantu preferují obce Strakov, Janov i zástupci spolku „Pro Litomyšl” a někteří občané a zastupitelé. Odmítá ji obec Němčice a někteří občané Litomyšle bydlící v okolí současné silnice I/35.

ŘSD však při obhajobě první varianty argumentuje tím, že původní plán trasy respektuje všechna zákonná nařízení a hladina hluku bude podle nich i tak nižší, než hygienické normy předepisují. Její příprava je podle ŘSD navíc v mnohem pokročilejší fázi než v případě studie. Dle propočtů ŘSD lze původní variantu realizovat dříve a levněji. V neposlední řadě pak tato varianta splňuje všechna kritéria, která musí být při stavbě dálnice dodržena.

V následné debatě o kladech a záporech jednotlivých variant s otázkami vystupovali především občané a členové spolku „Pro Litomyšl”, kteří preferují upravenou variantu. Hlavní část debaty se týkala toho, zda by v případě odklonu od varianty preferované ŘSD došlo ke zpoždění výstavby dálnice. Dle občanů, kteří si zjišťovali informace na ministerstvech dopravy a životního prostředí, by případné zdržení bylo jen v rámci měsíců. S tím však zásadně nesouhlasí vedení ŘSD, protože podle nich je trasa dražší a nepředstavuje, s výjimkou několika decibelů v části trasy, žádnou další výhodu. Navíc kvůli přípravám nutných podkladů a administrativním procesům se stavba dle ŘSD v případě zvolení upravené trasy zdrží o dva a půl roku. Národohospodářská ztráta dle jejich výpočtu pak představuje při zvolení trasy ze studie jednu miliardu ročně.

Na jednání vystoupili kromě zástupců občanského sdružení i další obyvatelé Litomyšle, kteří apelovali na urychlení výstavby dálnice z důvodu nadměrné dopravní zátěže, kterou trpí lidé bydlící poblíž průtahu městem. Zástupci obyvatel Kornic vystoupili v diskuzi s připomínkou, že obec bude výstavbou dálnice nejvíce poškozena a s ohledem na až 11metrové náspy v okolí žádají o zpracování úpravy trasy dálnice podobně, jak o to usiluje Strakov a Janov.

Vzhledem k uvedeným nejasnostem vedení města oslovilo příslušné ministry a úředníky, aby se vyjádřili a přesně sdělili, zda by si výstavba upravené varianty vyžádala nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a další kroky, které by výstavbu zdržely, a pokud ano, tak na jak dlouho. Dle vyjádření ŘSD totiž v obdobných případech posuzování čtyřpruhových silnic situace vždy skončila vypracováním nové EIA a zdržením v řádu let. Spor o variantu, která se nakonec realizuje, ještě není u konce. Zásadní slovo zde má investiční komise ministerstva dopravy, jež rozhodne, která varianta se nakonec postaví. Dle dostupných informací by toto jednání mělo proběhnout ještě v průběhu léta letošního roku. O výsledku jednání přineseme informace v dalších vydáních Lilie. Vzhledem ke sporu o vedení trasy mezi ŘSD a některými okolními obcemi bude o záležitosti trasování dálnice jednat i zastupitelstvo města.


datum zveřejnění: 02. 08. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Veřejnost se seznámila s plány na výstavbu D35


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty