Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Tři osobnosti obdrží Plaketu Rady města Litomyšle

S blížícím se koncem roku 2017 přichází opět čas bilancování a s ním spojené předávání Plaket Rady města Litomyšle. I letos ocenění získají lidé, kteří se významně zasloužili o rozvoj našeho města či jeho reprezentaci v různých odvětvích lidské činnosti. Z celkem osmi nominací nakonec radní vybrali tři osobnosti.

Litomyšl je známá jako město kultury, proto nepřekvapí, že jeden z oceněných patří mezi výrazné osobnosti v této oblasti společenského života. PETR JIŘÍČEK (37), jehož známe hlavně coby sbormistra, hudebního pedagoga a skladatele, získá plaketu za své letité působení v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Litomyšli, kde vychovává nové talenty. Umělec je rovněž aktivní osobností a svou tvorbou, zmiňme například scénickou kantátu Hodinky, přispívá k rozvoji kulturního života v Litomyšli.

Velice úspěšný rok zažívají naši sportovci a mezi letošními laureáty najdeme jednoho z nich. IVO STRNAD (69) se stal halovým mistrem světa v atletice veteránů.  Z akce konané v jihokorejském městě Tegu si na jaře odvezl tři medaile v kategorii M65 – zlatou ve skoku o tyči za výkon 340 centimetrů a v dalších kláních vybojoval dva bronzy za výkony ve skoku do výšky (151 centimetrů) a běhu na 60 metrů překážek (9, 97 vteřiny). Ocenění rovněž získává za skvělou propagaci veteránského sportu a pozitivní vliv, který jeho výsledky mají na mladší sportovce.

Třetím nositelem plakety se stane muž, který se dlouhá léta podílel na zajišťování bezpečnější Litomyšle pro občany i turisty. KAREL RAJMAN (60) pracoval od roku 1991 v řadách městské policie, přičemž od roku 1994 v ní působil coby velitel. Za tu dobu vykonal pro obyvatele i město řadu záslužné činnosti a aktivně se podílel na udržování pořádku, zajišťování dopravní bezpečnosti i poskytováni pomoci při organizování kulturních a společenských akcí ve městě. Svým klidným vystupováním a profesionalitou se rovněž zasloužil o zlepšení obrazu městských strážníků v očích veřejnosti.

„Rozhodování o tom, komu cenu udělíme, nebylo vůbec snadné a osobnosti, na něž se letos nedostalo, mají velkou šanci ocenění získat v následujících letech. Pánové Petr Jiříček, Ivo Strnad a Karel Rajman si ceny za svůj přínos jednoznačně zaslouží a plakety budou v dobrých rukách. Těší mě, že i letos se podařilo vybrat osobnosti z různých sfér i generací, dokazuje to totiž, že v Litomyšli dobře funguje občanská společnost,“ řekl k výsledku hlasování rady města starosta Radomil Kašpar. Slavnostní předávání cen se uskuteční 17. září, pozvánku na tuto akci přineseme v dalším vydání Lilie.

Plaketa Rady města Litomyšle se významným osobnostem uděluje za jejich přínos od roku 2011. Mezi oceněnými najdeme Jana Kačera, Ondreje Lenárda, Jana Rektoříka, Milana Motla, Ladislava Péchy, Věru Kučerovou, Jaroslava Dvořáka, Kazutami Anda, Milana Vítka a Josefa Čejku. Kromě plaket rada města uděluje ještě Cenu purkmistra Laška, zastupitelstvo pak čestné občanství.


datum zveřejnění: 02. 08. 2017
datum aktualizace: 04. 09. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo

obrázek k aktualitě Tři osobnosti obdrží Plaketu Rady města Litomyšle

obrázek k aktualitě Tři osobnosti obdrží Plaketu Rady města Litomyšle


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty