Litomysl Město pro lidi

Fakulta restaurování láká zájemce k návštěvě i v létě

Hned dvě výstavy studentských prací připravila na léto Fakulta restaurování Univerzity Pardubice sídlící v Litomyšli. Na jedné jsou k vidění umělecké knižní vazby, na druhé klauzurní a ročníkové práce. Obě přitom prezentují, jak kreativní studenty fakulta má a na jakých zajímavých projektech se právě podílejí.

Obě výstavy jsou spojené především s Ateliérem restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Jeho studenti se zapojili do soutěže „Mezi vazy“ a vytvářeli uměleckou knižní vazbu. Současně tento ateliér letos prezentuje práce studentů, jednoho ze čtyř ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli, na výstavě, která nese název „Jeden ze čtyř“.

Zájemci tak při návštěvě města Litomyšl mohou vystoupat do Červené věže v areálu Fakulty restaurování, kde je umístěna výstava MEZI VAZY. Do konce července jsou k vidění umělecké knižní vazby, které vytvořili studenti fakulty v rámci 3. ročníku stejnojmenné soutěže „Mezi vazy“, a to pro knihu malíře Michala Singera a básníka J. H. Krchovského nazvanou SINGER/KRCHOVSKÝ (Zlatý had, o. s., 2011).

„Velmi dobře si v soutěži vedly naše studentky – Marianna Gluštíková, která nejlépe pojala výtvarné zpracování. Čestné uznání v této kategorii dostala i Radka Benžová. Řemeslného zpracování knižní vazby se pak nejlépe chopila studentka Annamária Juhásová ze Slovenska. Právě jejich práce na výstavě uvidíte,“ přidává pozvánku k návštěvě výstavy v Červené věži sám člen odborné hodnoticí komise a současně proděkan pro vědu a tvůrčí činnost Fakulty restaurování Univerzity Pardubice MgA. et Bc. Radomír Slovik a dodává: „Na rozdíl od restaurování, kdy jsou studenti nuceni respektovat historickou a materiálovou integritu jim svěřeného díla, mohou v rámci této soutěže uplatnit svůj výtvarný cit a zpracovat knižní vazbu volně podle svých představ. Kritériem hodnocení vazeb je pak jejich řemeslné a výtvarné zpracování.“

Bližší informace k soutěži Mezi vazy najdete v článku v e-Zpravodaji UPa: http://zpravodaj.upce.cz/kultura/2017/vystava-mezi-vazy/. Výstavu Mezi vazy najdete v Červené věži v areálu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, a to ve všedních dnech od 8 do 15 hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin až do konce července. Poté se přestěhuje do Muzea klasického knihařství v Rožďalovicích na Nymbursku.

Na druhou výstavu Fakulty restaurování nazvanou JEDEN ZE ČTYŘ je možné zavítat do piaristické koleje fakulty, a to až do 30. září. Tento rok se větší pozornost věnuje náplni a činnosti Ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů. Prezentují se na ní však všechny katedry i ateliéry litomyšlské fakulty restaurování, která od svého vzniku v roce 2005 až doposud vyslala do světa 241 absolventů.

„Na této výstavě najdete práce studentů ze všech ateliérů. Vedle výsledků ze společné výtvarné přípravy, které zahrnují kresbu i malbu, jsou k vidění i práce, které vznikaly v rámci specializované výtvarné přípravy dle jednotlivých oborů. Je na ní například vitrína věnovaná různým grafickým technikám, historickému vývoji knižní vazby, studiím mozaiky, fresca a secca, nebo řešení koncepce restaurátorského zásahu u uměleckého díla na papírové podložce,“ vyjmenovává vystavované artefakty proděkan Slovik.

Ve formě velkoformátových posterů jsou návštěvníkům představeny aktivity fakulty v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Fakulta restaurování se každým rokem aktivně účastní řady realizačních projektů. V současné době např. řeší 4 projekty z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Jedním z nich je i projekt Brána moudrosti otevřená, na němž spolupracují s Univerzitou Hradec Králové a dalšími institucemi. Díky němu pomáhají restaurátoři a studenti z ateliéru restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování zachránit a zpřístupnit písemné kulturní dědictví i v klášterech Broumov a Rajhrad, kde provádějí detailní průzkum knižních vazeb a posuzují, zda potřebují restaurátorský a konzervátorský zásah.

V několika dalších projektech podpořených ve stejném programu se další pracoviště Fakulty restaurování, ve spolupráci s dalšími partnery (např. VŠCHT Praha, AV ČR atd.), zabývají problematikou restaurování a konzervace mozaik české mozaikářské školy z 20. století, dále uměleckých děl ve veřejném prostoru z druhé poloviny 20. století a také restaurováním a péčí o sochařské památky ze sádry.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice

datum zveřejnění: 28. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Mezi vazy


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty