Litomysl Město pro lidi

Bronzová studie sochy pátera Josefa Toufara

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Olbramu Zoubkovi, který Litomyšl poskytl autorská práva k odlití studie k soše pátera Josefa Toufara. Socha byla odhalena 25. 2. 2017, tedy přesně 67 let od násilné smrti Toufara, v kostele sv. Víta v dnes již zaniklé obci Zahrádka, kde Toufar mezi lety 1940–48 působil.

Socha, kterou sám autor označil jako své poslední dílo, zpracovává téma, které se jako nitka pne celou jeho tvorbou, jedná se o téma obětí komunismu i téma oběti v symbolické rovině. Bronzová studie k soše, zachycující Josefa Toufara s křížkem, vznikla v roce 2015 a znovu byla odlita právě pro město Litomyšl v letošním roce. Návštěvníci ji mohli spatřit na výstavě Výtvarná Litomyšl ´16 v domě U Rytířů. Dílo se nyní nachází ve sbírkách Městské galerie Litomyšl.

Život i tvorba Olbrama Zoubka jsou neodmyslitelně spjaté s Litomyšlí, od roku 1974 zde strávil 17 sezon restaurování pláště renesančního zámku, v jehož sklepení pak byla v roce 1998 otevřena stálá expozice téměř 100 jeho soch. Hlavním tématem Zoubkových děl je člověk. Protáhlá těla soch v sobě nesou obecně platné symboly o lidské existenci, vztazích, víře i svobodě. Svou tvorbou se Olbram Zoubek řadí mezi nejvýraznější české figurální sochaře 2. poloviny 20 století.

Zuzana Tomanová
Městská galerie Litomyšl

datum zveřejnění: 07. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo

Foto: MGL


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty