Litomysl Město pro lidi

Výsledek hospodaření Městských služeb Litomyšl

Na začátku května se sešla dozorčí rada Městských služeb Litomyšl, aby zkontrolovala, v jakém stavu je tato společnost. Ředitel Karel Kalousek předložil členům výsledky hospodaření k 31. 12. 2016, účetní uzávěrku za rok 2016 a zprávu auditora za rok 2016.

„Městské služby jsou v dobré finanční kondici. Oproti roku 2015 se zvedly hospodářské výsledky i obrat. Pokud bych uplynulý rok měl vyjádřit řečí čísel, tak jsme byli v plusu 1, 42 milionu, přičemž obrat byl 50 milionů korun. Pro zajímavost dodávám, že v městských službách bylo minulý rok zaměstnáno 68 spoluobčanů a že 85 procent zakázek vykonávají pro město,“ uvedl místostarosta Josef Janeček.

Členové dozorčí rady se scházejí pravidelně. Mezi projednávanými body z minulého roku najdeme například debatu o ceně vstupného do městského bazénu, návrh na nákup nového traktoru, projednání výběrového řízení na nákup rolby na zimní stadion či provoz kompostárny. Městské služby zajišťují pro Litomyšl údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, dopravního značení, dopravní mechanizační činnost. Dále se starají o zeleň a veřejné osvětlení, o místní hřbitov a evidenci hrobů. Vedou evidenci budov, agendu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor. Společnost také zajišťuje údržbu veškerých sportovišť (letní stadion, městský bazén, plovárna a zimní stadion) včetně dětských hřišť, zajišťování kulturních a společenských a sportovních akcí.

.

datum zveřejnění: 07. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty