Litomysl Město pro lidi

Návrhy na přejmenování městské knihovny

V dubnu se ve Starostově odpovědně na webu města sešlo několik žádostí obyvatel na přejmenování Městské knihovny Litomyšl. Podle navrhovatelů by mohla nést jméno významné české spisovatelky Boženy Němcové, která v Litomyšli několik let bydlela.

 „Máme tu Gymnázium Aloise Jiráska, Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany, Smetanovu Litomyšl, Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové, tak proč neuctít význam Boženy Němcové pojmenováním místní knihovny právě jejím jménem. Oba výše jmenovaní velikáni, Alois Jirásek a Bedřich Smetana, mají ve městě dokonce i svůj pomník, a ne tak ledajaký, oba od dvou významných umělců. Paní Božena bohužel nemá ani ten pomník, ani žádnou významnější akci a přitom to byla Žena s velkým Ž! V Litomyšli pobývala hned dvakrát, ale bohužel na sklonku svého života jí Litomyšl příliš radosti nepřidala, ba právě naopak, to když v místní tiskárně Augusta vyšel první, avšak velice nezdařilý výtisk jejího nejznámějšího díla Babička. Možná by se jí Litomyšl mohla tímto způsobem omluvit. Kdyby žila, určitě by byla potěšena, když už v životě moc štěstí nepotkala,“ napsala starostovi Markéta Třískalová. Ředitelce městské knihovny Janě Kroulíkové se následně ozvali i další obyvatelé, podle kterých by bylo pojmenování instituce po nejvýznamnější české spisovatelce vhodné. „Touto otázkou jsme se zabývali už v únoru letošního roku, ale prozatím jsme ji odložili na dobu, kdy budeme mít v knihovně trochu volněji a zmapujeme kroky, které bude třeba v souvislosti se změnou názvu instituce učinit. Nejde totiž jen o nové razítko,“ sdělila Jana Kroulíková a dodala: „Jinak si ale myslím, že na Boženu Němcovou naše knihovna nezapomíná, několikrát jsme se jí věnovali například v přednáškách profesorky Jaroslavy Janáčkové, přední odbornice na tuto spisovatelku. Několik let, než ji zničili vandalové, jsme měli v knihovně umístěnou její sochu, dílo tehdejší studentky restaurátorské školy. V minulosti jsme také několikrát vystavovali různá vydání spisovatelčina stěžejního díla Babička, a to i v litomyšlském muzeu. Také jsme v 90. letech minulého století připravili výstavu o Boženě Němcové v galerii J. Matičky. Za sebe mohu slíbit, že se návrhem změny názvu knihovny budu ještě letos zabývat.“

Vedení města nemá s případným přejmenováním Městské knihovny Litomyšl problém. „Nejprve se však musíme seznámit s návrhem většího počtu obyvatel, aby případný nový název korespondoval s názorem Litomyšlanů. Vše je třeba nejprve v klidu prověřit, vyslechnout si argumenty a celou záležitost probrat s paní ředitelkou Kroulíkovou,“ uvedl k tomuto tématu místostarosta Josef Janeček.

Přejmenování není jedinou možnou změnou, která by mohla v budoucnosti knihovnu potkat. V současné době se zpracovává studie na rekonstrukci prostor bývalého ředitelství Vertexu v budově na Ropkově ulici, kam by se knihovna mohla v horizontu několika let přestěhovat. Prostory jsou nedaleko od současného umístění a nabízí se v nich více místa pro knihovní fond. Více místa v jiné části budovy by také umožnilo vybudování přednáškového sálu kombinovaného s čítárnou. Plány se zabývá architekt Radko Květ, nicméně celá akce je v samotném počátku a v současné době není případné stěhování knihovny na pořadu dne.

.

datum zveřejnění: 07. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Božena Němcová. Foto: Wikimedia Commons


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty