Litomysl Město pro lidi

UNESCO – spása, či prokletí?

Takto provokativní název měl další z řady pořadů s názvem COTakhle snídani na téma…, které pravidelně pořádá stejnojmenný časopis. Spoluorganizátorem byl dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO, jehož sídlo je dlouhodobě v Litomyšli.

Navíc je jeho předsedou pro příští dva roky Radomil Kašpar, starosta města Litomyšl. Mezi panelisty byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism, ale také hned tři zástupci z Ministerstva kultury (náměstkyně Anna Matoušková, náměstek Vlastislav Ouroda a ředitel odboru památkové péče MK ČR Jiří Vajčner). V panelu dále zasedl předseda sdružení Radomil Kašpar, dlouholetá výkonná ředitelka Českého dědictví UNESCO Michaela Severová a ředitel Odboru památkové péče hlavního města Prahy Jiří Skalický. Přítomní byli i starostové Českého Krumlova Dalibor Carda a Holašovic, respektive Jankova, pod který tato malebná vesnička patří, Jan Jílek. Na snídani dorazilo celkem asi padesát diskutujících z oblasti kul-tury a cestovního ruchu.

„Jsem velmi ráda, že pozvání přijali jak zástupci kulturní veřejnosti, tak cestorucháři. Bohužel jde stále o dva světy, které spolu na té nejvyšší úrovni neumí příliš spolupracovat,“ říká Michaela Severová. „Příčinou může být i to, že každá z těchto oblastí se řeší na jiném ministerstvu. Věřím, že právě podobná setkání mohou být začátkem širší diskuse na toto téma. Neměli bychom zapomínat na slova Pavla Tigrida o tom, že památky jsou naše moře. To kromě jiného znamená, že jsou pro cestovní ruch velmi důležité. Obáváme se, že památky UNESCO dávají do státního rozpočtu mnohem více, než dostávají zpět, na to chceme upozornit,“ dodává Severová.       

„České dědictví UNESCO jako svazek obcí a měst, které mají na svém území památku UNESCO, nabízí již od roku 2001 státu pomoc s dodržováním Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,“ řekl na jednání předseda Kašpar a dodal: „Především v oblasti společné prezentace a osvěty byl odveden velký kus práce. Naše města dokonce nabízejí nemalé kofinancování projektů, ale ze strany státu bohužel necítíme velký zájem o spolupráci, a to je škoda, vždy tomu tak nebylo.“ Přítomní diskutovali i o stinných stránkách zápisu na Seznam UNES-CO. Zmínili například rozdílné přístupy odborné památkářské veřejnosti, ale i zátěž pro samo-správy v případě velkého přílivu turistů. Jiří Skalický kromě jiného řekl: „Praha za posledních 20 let ztratila 20 tisíc lidí žijících v centru. Vylidňování historických center patří k viditelným záporným stránkám turismu obecně.“ Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda s mírnou nadsázkou prohlásil: „Dotační program na naše zvýšené náklady nestačí, pro města UNESCO by byla ideální speciální daňová sazba.“

Zástupci Ministerstva kultury ČR odpovídali také na otázky týkající se dalších případných zápisů na Seznam UNESCO. Aktuálně byla podána žádost Žatce, dopracovává se nominace hornické oblasti Krušnohoří, lázeňského trojúhelníku a zpracovává se také Kladrubská kulturní krajina.

Odpověď na otázku „UNESCO – spása, či prokletí?“ byla tentokrát jednoznačná. Všichni zúčastnění odpovídali tak, že se vyškrtnutí svého města z prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví dočkat nikdy nechtějí - vnímali by to jako velkou ostudu.

Pokud jste ještě nenavštívili všechny památky UNESCO v České republice, doporučujeme je poznat v rámci letošního letního výletování. Navíc můžete i vyhrát – stačí navštívit do konce roku 3 města UNESCO a přivézt si odsud potvrzení do hrací karty. Podrobnější informace o soutěži UNES&CO. naleznete na www.unesco-czech.cz/unes-co, případně v letáčcích v infocentru.

.

datum zveřejnění: 07. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty