Litomysl Město pro lidi

Na webu města jsme zveřejnili kroniku za rok 2016

Pro návštěvníky internetových stránek města je od května připravena velká novinka. Na webu litomysl.cz najdou kroniku města za rok 2016. Kromě nejvýznamnějších událostí se v ní lidé mohou také seznámit s osobou nového kronikáře, učitele Stanislava Švejcara, který tuto funkci zastává od minulého léta.

„Touto formou jsme chtěli lidem vyjít vstříc a poskytnout jim v digitální podobě významný dokument, který je jinak dostupný pouze v archivu,“ uvedla Miroslava Kubešová, vedoucí odboru kanceláře vedení městského úřadu.

V kronice se můžete dočíst prakticky o všem, co se ve městě v dané době stalo. Její sepisování tak není snadné a zabere poměrně hodně času. „Samotnou práci kronikáře lze rozdělit do několika částí. Ta první probíhá kontinuálně celý rok. Jedná se zejména o sběr podkladů, které v případě městské kroniky sestávají z monitoringu tisku, výtisků Lilie, letáků, plakátů, vedení záznamů o počasí a podobně. V druhé fázi je třeba všechny podklady roztřídit do kategorií, které pak tvoří jednotlivé kapitoly kroniky. Práce na vlastním textu pro mě začíná s koncem starého, respektive se začátkem nového kalendářního roku. Potřebuji mít nejprve veškeré podklady, které pak znovu třídím a vybírám z nich to, co považuji za důležité zaznamenat,“ přibližuje práci městského kronikáře Stanislav Švejcar. Psaní textu kroniky se dle svých slov věnoval několik hodin denně po dobu dvou měsíců. Výsledné dílo však za námahu rozhodně stálo. Díky tematickému členění může čtenář v kronice snadno nalézt články z oblasti, které jej zajímají. Dočíst se tak může například o úspěších města v rozličných soutěžích, udílení čestných cen, politické a ekonomické situaci v Litomyšli, zmíněné jsou i usnesení rady města a zastupitelstva. V rozsáhlém spisu je také popsaný rozvoj města a jeho majetku, průmyslu a dalších odvětví lidské činnosti.

Výběr témat je podle Stanislava Švejcara jedním z nejtěžších úkolů, se kterými se musí kronikář vypořádat. Je totiž nutné zachytit nejenom zajímavé a medializované věci, čtenáři se musí podat komplexní obraz o životě ve městě. „Samozřejmě se snažím vybírat témata a události nejzásadnější, ty, které nějakým způsobem například přesáhly hranice Litomyšle. Na druhou stranu zůstávat pouze u těchto kritérií nechci, to by bylo málo. Někdy je třeba, zajet na hlubinu´, jak říká Tomáš Halík, a zaznamenat i to, o čem se tolik nemluví. Mám teď na mysli například duchovní svět Litomyšle, který byl bohatým a zajímavým v minulosti – a zůstal takovým i v 21. století,“ vysvětlil kronikář. Do dokumentu, který má budoucím generacím popsat dobu, v níž jsme žili a žijeme, se dostávají informace z nejrůznějších zdrojů. Najdeme v něm odkazy na články z Lilie, novin, ale i vlastní postřehy autora. Pokud vše vyjde podle plánu, tak by lidé v kronice za rok 2017 mohli najít velkou novinku. Tou má být obrazová příloha. „Fotografií z kulturních, sportovních a jiných akcí je obrovské množství. Bylo by fajn je alespoň částečně zachovat pro budoucí generace. Uvidíme, jestli najdeme způsob, jak nejlépe to udělat. Jsem rád, že město Litomyšl podpořilo myšlenku vést kroniku elektronickým způsobem. Má to sice určitá úskalí, ale věřím, že je to krok správným směrem,“ dodal Stanislav Švejcar.

Kroniku si můžete prohlédnout ZDE.

.

datum zveřejnění: 07. 06. 2017
datum aktualizace: 13. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Na webu města jsme zveřejnili kroniku za rok 2016


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty