Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Dotace na pořízení domácích kompostérů

I v roce 2017 mají obyvatelé možnost žádat o dotaci z programu na podporu nákupu domácích kompostérů, jehož účelem je předcházení vzniku odpadu z domácností, a tím pádem i nadále snižovat množství komunálního odpadu. Příjem žádostí začne 19. května 2017 a uzávěrka bude 30. srpna letošního roku.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace dostanou lidé do poloviny září, přičemž o ni mohou žádat majitelé kompostérů, kteří si toto vybavení pořídili od 1. října 2016 do uzávěrky programu. „Prozatím v rámci rozpočtu počítáme se 30 tisíci korunami, dotace na nákup jednoho domácího kompostéru bude v maximální výši 800 korun,“ sdělil místostarosta Josef Janeček. Finanční pomoci se dočkají ti, kteří mají kompostér o minimálním objemu 390 litrů, jenž bude umístěný na oploceném pozemku nebo funkčním celku v rámci zahrádkářských kolonií ve vlastnictví, nájmu nebo prokazatelném užívání žadatele po dobu minimálně 2 let od data jeho pořízení. Podat lze pouze jednu žádost na jeden oplocený pozemek nebo na jeden funkční celek v rámci zahrádkářských kolonií, na které nebyla v období 10 předcházejících let poskytnuta dotace na nákup domácího kompostéru.

„Oprávněnými žadateli jsou pouze fyzické osoby, tedy vlastníci, nájemci nebo prokazatelní uživatelé oplocených pozemků na území Litomyšle, kteří současně nemají žádný dluh po splatnosti vůči městu nebo městskému úřadu. Dotace se poskytuje pouze na nákup kompostéru, mezi neuznatelné náklady tak například patří přeprava kompostéru a vybavení místa umístění,“ uvedla Jana Foltová z Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. Minulý rok dotaci získalo celkem 30 žadatelů. Do kompostérů se kromě odpadu ze zahrádky (listí, tráva, odřezky) mohou dávat i zbytky z kuchyně, například slupky, sáčky od čaje, kávová sedlina či papírové ubrousky. Problematice třídění bioodpadu se úředníci z odboru místního a silničního hospodářství věnují od roku 2009. S touto problematikou jsou totiž v Litomyšli spojena poměrně vysoká čísla. Za minulý rok se z města muselo odvézt 1 166,5 tun směsného komunálního odpadu. Na třídění a svoz se v rozpočtu muselo vyhradit téměř sedm milionů korun. V likvidaci odpadu máme i nadále prostor ke zlepšení. Zhruba polovina obsahu popelnice by se totiž prokazatelně dala dále třídit. Přesné znění podmínek Dotačního programu na podporu nákupu domácích kompostérů najdete na webu města, případně na informacích v budově městského úřadu na adrese Bří Šťastných 1000.

.

datum zveřejnění: 9. 5. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Dotace na pořízení domácích kompostérů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty