Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Útočiště pro divoká zvířata u Kornic dostalo zelenou

Dříve se tam lidé zbavovali odpadu, nyní se lokalita rekultivované skládky u Kornic stala útočištěm pro divoká zvířata. Vyhovuje jim tam přirozená vegetace i fakt, že se nejedná o obhospodařované území, takže zvířatům při žních nehrozí zranění či smrt od zemědělské techniky.

Město se v březnu domluvilo s představiteli Mysliveckého spolku Švábenice na plánu, jak tuto část městského majetku nadále rozvíjet. V budoucnu má dojít k výsadbě dalších dřevin, které mají území pro zvěř ještě více zatraktivnit a zajistit jí bezpečí. „V lokalitě se vyskytuje stále vzácnější populace bažanta obecného, zajíce polního, dále je zde pozorováno kladení srnčat, která jsou často obětí kosení pícnin a luk. Vzhledem k tomu, že je pozemek zemědělsky nevyužívaný, poskytuje zdejší vegetace vhodné podmínky pro úkryt i rozmnožování zvěře,“ vysvětluje předseda mysliveckého spolku Karel Časar pohnutky, které spolek vedly k jednání o spolupráci.

Myslivci kvůli výskytu zvířat nabídli, že na území vysadí plané ovocné dřeviny, jírovce, duby nebo například trnku. Tato vegetace má zvířatům poskytnout potravu  i  ještě lepší úkryt. „Výsadbu bychom chtěli provést s ochranou proti okusu zvěří do doby, než budou dřeviny odrostlé. Dále navrhujeme odstranit oplocení, které již neplní svou funkci a může se o něj zvěř zranit,“ dodal Karel Časar s tím, že myslivci pomohou při výsadbě stromů. Rada města souhlasí se záměrem a v následujících týdnech by se měla připravit písemná dohoda o využití lokality rekultivované skládky u Kornic. „Pokud se schválí, tak tam vznikne větší remíz, kde budou mít zvířata možnost úkrytu. Většina navržených dřevin je do krajiny vhodná. Výjimkou je jírovec maďal, jedná se o nepůvodní druh a do volné krajiny nepatří,“ dodala k plánům správkyně městské zeleně Barbora Rezková.

.

datum zveřejnění: 9. 5. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele Rob D z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty