Litomysl Město pro lidi

Architekti se zabývají lokalitou u morového sloupu

Vedení města zadalo architektonické kanceláři P. A. W. vypracovat návrh na úpravu lokality kolem morového sloupu na Smetanově náměstí. Oblast by se v budoucnosti mohla změnit na odpočinkovou zónu. Celá akce je však zatím ve fázi vytváření studie.

„Radní se seznámili s návrhem architektů a souhlasili s tím, aby koncept nadále rozpracovali. V současné době blízké okolí morového sloupu většinou slouží pouze jako parkoviště, což chceme změnit. V předložené studii je navržená proměna této plochy na odpočinkovou zónu s prvky jakou jsou lavičky, pítka a podobně, které zároveň budou chodce bránit před provozem. Nicméně jsme stále ještě na začátku celé akce a musíme vyřešit řadu problémů, například kde bychom kompenzovali ztrátu parkovacích míst a podobně,“ sdělil k plánům místostarosta Josef Janeček.

Architekti si ve studii dali za cíl vytvořit protipól prostoru se sochou Bedřicha Smetany. Kromě plochy pro obyvatele bez aut také chtějí vytvořit výchozí bod pro turisty v Litomyšli a u morového sloupu udělat „oázu“ s vodním prvkem. „Náměstí není prázdný prostor mezi domy. Má původ v historii, kdy prostor utvářelo křížení cest, především obchodních. V těchto místech se stavěly domy, jejichž stopa dnes vymezuje i Smetanovo náměstí. Tato místa tak neměla jedinou funkci, vždy se k dopravní přidávaly další – tržní, shromažďovací či pobytová a relaxační. Povýšení jedné z funkcí vede jen k degradaci náměstí jako celku. Zajistíme-li dopravu maximálně bezpečnou, například v koridorech, přestanou být řidiči obezřetní i ohleduplní, naopak pěší zóna s vymístěním dopravy vede žádaně rušné a živé náměstí spolehlivě k vymření, místo následně opouští obchodníci a podobně. Náměstí je tak jakýmsi lakmusovým papírkem stavu společnosti. Společnosti sobecké a bezohledné, anebo společnosti zdravé, sebevědomé, ale i ohleduplné a pokorné,“ vysvětluje architekt Ludvík Grym filozofii, se kterou kancelář P. A. W. přistupuje k plánům na změnu lokality morového sloupu.

Návrh na změnu této části náměstí potěšil některé podnikatele, kterým vadí, že autobusy staví u zámku a v jiné části Smetanova náměstí, tudíž si návštěvníci neprojdou celé historické centrum. „Okolí morového sloupu je vhodné místo pro vybudování podobné zóny, protože tam budou moci bezpečně zastavit řidiči autobusů s turisty. V lokalitě bychom rádi uvítali  zeleň či třeba stojany na kola a v případě, že by se město rozhodlo s touto částí náměstí něco udělat, by bylo dobré, aby se u sloupu nedalo parkovat, ale vznikla tu klidová zóna pouze s nástupním a výstupním místem pro turisty, kteří přijedou hromadně autobusem do města,“ dodala k požadavkům podnikatelů Blanka Brýdlová z Informačního centra Litomyšl.

.

datum zveřejnění: 04. 05. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Návrh kanceláře P. A. W.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty