Litomysl Město pro lidi

Při konání vybraných akcí se nemusí držet noční klid

Na dubnovém jednání zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, v níž jsou uvedené kulturní a společenské akce, při jejichž konání musí obyvatelé počítat s kratší dobou nočního klidu, než jaká je uvedena v zákoně. K přijetí vyhlášky zastupitele vedla legislativní změna.

„I když je doba nočního klidu regulována na úrovni zákona, neznamená to, že obec nemůže regulovat za určitých podmínek dobu nočního klidu. Ta je stanovena od 22. do 6. hodiny. Zákon o přestupcích předpokládá možnost vydání obecně závazné vyhlášky, ve které budou stanoveny výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. A k tomu právě došlo,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Litomyšl Bohuslav Pulgret.

Ve vyhlášce se tak objevily všechny významné akce pořádané v Litomyšli a integrovaných obcích. Jejich výběr podléhal několika kritériím, především se přihlédlo k jejich tradici, oblíbenosti u veřejnosti a možnosti obohacení kulturního života města. Pozorný čtenář v nich však například nenajde akce spojené s novoročními oslavami. Ty ve vyhlášce chybí, protože doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna. Veřejnost a případní organizátoři dalších veřejně prospěšných kulturních akcí byli o připravované vyhlášce informováni v říjnové Lilii. Dále byli osloveni předsedové osadních výborů všech částí města a jejich návrhy byly do vyhlášky rovněž zapracovány. „Vzhledem k tomu, že právní názory na nové vyhlášky, které v současnosti obce a města v České republice vydávají, se budou teprve tvořit, můžeme očekávat i nové nálezy Ústavního soudu. S ohledem na tuto skutečnost je vyhláška navržena pouze na jeden rok tak, aby nová vyhláška, která ji v příštím roce nahradí, mohla respektovat nové právní názory Ministerstva vnitra ČR a Ústavního soudu. Rovněž v závislosti na tvorbě kulturního kalendáře na nový rok je vhodné zařadit do nového návrhu vyhlášky další akce, které budou odrážet potřeby města a jeho občanů,“ dodal Bohuslav Pulgret. Podrobné znění vyhlášky včetně přesného uvedení úpravy doby nočního klidu a místa konání najdete na úřední desce nebo webu města.

V souvislosti s projednáváním této vyhlášky zastupitel Radek Pulkrábek navrhl, aby si obyvatelé trpící nadměrným hlukem mohli od městské policie zapůjčit zařízení, kterým by v okolí svých obydlí mohli změřit hlasitost hostů z restauračních zařízení. „Šlo by samozřejmě o orientační údaje, na jejichž základě by si mohli pozvat hygieniky s odpovídajícím vybavením a oni tak měli možnost řešit problémy s hlukem, na který si někteří obyvatelé stěžují. Měření hygieniků je totiž zpoplatněné,“ zdůvodnil svůj návrh Radek Pulkrábek. O této připomínce zastupitelé nakonec nehlasovali s ohledem na to, že výsledky měření necertifikovaným přístrojem nejsou průkazné. „Není to smysluplné, protože zákon říká, že měřit může akreditovaná osoba. Tudíž všechna ostatní měření nejsou smysluplná. Pokud mají naši spoluobčané problém s nadměrným hlukem, tak mají dodržet stanovený postup a dát podnět hygienikům, kteří se tomu budou věnovat. Pokud zjistí porušení norem, tak o tom coby zastupitelé budeme hlasovat, a určitě přijmeme opatření. Lituji ty, kteří to zažívají, ale jiná cesta neexistuje,“ reagoval na návrh zastupitel Miroslav Nádvorník.

Seznam akcí zahrnutých do vyhlášky pro rok 2017:

Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny – poslední víkend v dubnu

Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové – květen

Opera pod májovým nebem – květen

Litomyšlská muzejní noc – červen

Hodinky – scénická kantáta Petra Jiříčka

Smetanova Litomyšl – přelom června a července

Letní kino – červen – srpen, každý pátek, 

Toulovcovy prázdninové pátky – červenec a srpen

Litomyšlský festival Life – červenec

Středa, hudby vám třeba – červenec, srpen

Litomyšlské dvorky – červenec

Litomyšlský pivní festiválek – srpen

Litomyšlské dny barokní tradice – srpen

Kinematograf bratří Čadíků – srpen

Fish Fest – září

Starodávný jarmark a Litomyšlské vinobraní – září

Mladá Smetanova Litomyšl – září

Návrhy osadních výborů:

„Turnaj ve volejbalu“, Kornice, červen

„Kornická lávka“, Kornice, červenec

 „Turnaj ve fotbalu“, Kornice, červenec

„Loučení s létem“, Kornice, září

„Rozsvěcení vánočního stromu“, Kornice, listopad

„Pálení čarodějnic“, Suchá, Kornice, 30. dubna

„Pohodelský minifest“, Pohodlí, červenec

.

datum zveřejnění: 04. 05. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele photostock z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty