Litomysl Město pro lidi

Připomínky města k výstavbě dálnice D35

Výstavba dálnice D35 patří mezi dlouhodobě diskutovaná témata Plánovanou trasou komunikace se v uplynulých týdnech zabývaly stavební a dopravní komise. Zastupitelé nakonec na základě informací z poradních orgánů a rady města schválili celkem pět připomínek, které má město k výstavbě dálnice:

1) V otázce směrového a výškového řešení D35 v okolí Litomyšle žádáme o posouzení alternativní trasy, která využije terén v okolí města tak, že odstraní náspy a trasa bude vedena pokud možno v zářezech.

2) Žádáme o zpracování vizualizací v oblastech náspů Kornice, Vlkov, Černá hora a zpracování hlukové studie pro současnou i alternativní trasu.

3) V případě vedení D35 v náspech (Kornice, Vlkov, Černá hora) požadujeme realizaci protihlukových stěn a výsadbu vyšších dřevin s více vegetačními patry.

4) Nesouhlasíme s realizací odpočívky u Kornic.

5) Požadujeme na obslužné komunikaci mezi Suchou a Strakovem realizovat výhybnu.

Součástí původního doporučení rady města bylo přijetí i šestého bodu, který však nakonec zastupitelé z usnesení vyřadili. Stálo v něm, že město v lokalitě u Strakova podporuje současné trasování, které je vedeno v zářezu. Koaliční i opoziční politici a zástupci občanského sdružení Pro Litomyšl se však nakonec shodli, že tento bod se v dubnu nebude projednávat. V této záležitosti totiž několik dnů před schůzí zastupitelů došlo k posunu a odsouhlasení šestého bodu by mohlo zkomplikovat situaci. „S projektanty se hledají možné alternativní varianty, kudy dálnici vést. Na jednání v Praze se představitelé Strakova, Janova, občanského spolku a projektantů domluvili na tom, že by jedna z těch nových variant mohla vyhovovat všem stranám. Tím, že jsme tento bod vypustili z usnesení, jsme dali projektantům možnost zkusit vyřešit trasování pro obyvatele těchto obcí lépe. Jen mě mrzí, že jsme k tomuto jednání nebyli také přizváni. Všichni sousedé, kterých se výstavba dotkne, by měli spolupracovat. Zároveň je nutné říci, že ačkoliv chceme dobré sousedské vztahy, tak naší prioritou jsou především zájmy Litomyšle a jejích obyvatel,“ uvedl starosta Radomil Kašpar.

Zastupitelé rovněž v souvislosti s plány na výstavbu D35 vzali na vědomí petici obyvatel Kornic, v níž tuto stavbu odmítají. Tento názor se shoduje se stanoviskem politiků, kteří už v únoru přijali usnesení, v němž důrazně vyzvali Ředitelství silnic a dálnic, aby od tohoto záměru odstoupilo. Na následující týdny se chystá jednání, v němž se má veřejně projednat trasa dálnice. Obyvatelé tam budou seznámeni s vedením trasy dálnice v okolí Litomyšle. „Samozřejmě stále platí, že se v příštích týdnech uskuteční setkání, při kterém budou představeny i vizualizace tohoto řešení. Příprava vizualizací si vyžádá více času, než projektanti původně plánovali. Proto prosíme občany o trpělivost. V této chvíli platí, že setkání veřejnosti s projektanty, zástupci Ředitelství silnic a dálnic i dalších orgánů proběhne v květnu nebo nejpozději na začátku června,“ řekl Michal Kortyš, náměstek hejtmana a radní pro dopravu Pardubického kraje.

.

datum zveřejnění: 04. 05. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty