Litomysl Město pro lidi

Příspěvek do fondu pro rozvoj zdravotnictví

I letos město podpoří rozvoj zdravotnictví na Litomyšlsku čtvrt milionem korun. Poskytnutí této částky na účet nadačního fondu schválilo v dubnu zastupitelstvo. Posláním Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro všechny občany mikroregionu.

Tu zajišťují privátní poskytovatelé, Litomyšlská nemocnice, která je organizační složkou společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., výjezdové stanoviště RLP a charitní ošetřovatelská služba. Nadační fond má přispět k rozvoji kvality a dostupnosti lůžkové, ambulantní i domácí péče; spolupráce s obcemi a všemi podnikatelskými subjekty; moderních léčebných postupů a materiálně-technického vybavení pro lékařskou péči; podpoře vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví; rozvoji vzájemné spolupráce lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků s veřejností a podpoře a přispívání na speciální zdravotní péči nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska byl založen městem Litomyšl. Usnesením č. 115/14 ze dne 9. září 2014 schválilo zastupitelstvo města založení fondu a usnesením č. 9/15 ze dne 24. února 2015 schválilo jeho zakládací listinu a statut. Město jako zakladatel fondu provedlo základní vklad ve výši 1 000 000 Kč.  V dubnu letošního roku bylo na účtu přes 738 tisíc korun, přičemž do něj kromě města a členů správní rady přispěly i obce Janov, Morašice, Sloupnice, Dolní Újezd nebo společnosti EVČ a LIKO Svitavy. V minulosti se z fondu zaplatilo pořízení přístroje na rázovou vlnu pro rehabilitační oddělení naší nemocnice, který stál bezmála půl milionu korun. Dalších 300 tisíc Kč se poskytlo jako příspěvek na vybavení interny.

Připojte se k nám, pomozte nám modernizovat a zkvalitňovat zdravotní péči v našem malebném regionu. Investice do vašeho zdraví se přece vyplatí. Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska je transparentní. Každý přispěvatel ví, co konkrétního je z jeho peněz financováno.

.

datum zveřejnění: 04. 05. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty