Litomysl Město pro lidi

Přijímáme nominace na Cenu purkmistra Laška

Rada města Litomyšle vyhlašuje v souladu s pravidly pro udělování ocenění Rady města Litomyšle termín na předkládání návrhů na udělení Ceny purkmistra Laška. Své písemné návrhy na ocenění osobnosti/osobností můžete posílat do 31. května 2017.

Městský úřad Litomyšl přijímá písemné návrhy na ocenění osobnosti/osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle, resp. rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh může předložit kterýkoli občan (jednotlivec, nikoli kolektiv) České republiky starší osmnáct let, resp. občané partnerských měst Litomyšle.

Vyplněný nominační formulář, který naleznete v příloze této aktuality (k dispozici v textovém dokumentu i pdf) nebo je k vyzvednutí na recepci v hlavní budově radnice, zasílejte na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo na e-mail: sekretariat@litomysl.cz. Nominační formulář může být předán také osobně na podatelnu městského úřadu.

Mgr. Miroslava Kubešová
vedoucí odboru kanceláře vedení městského úřadu

datum zveřejnění: 03. 05. 2017
datum aktualizace: 04. 05. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Přijímáme nominace na Cenu purkmistra Laška


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty