Litomysl Město pro lidi

Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

V neděli 16. dubna kolem 11 hodiny dopoledne byly tři nové zvony pojmenované svatý Václav, svatý Josef a Panna Marie pomocí jeřábu vyzvednuty a umístěny do opravené zvonice chrámu Nalezení svatého Kříže v Litomyšli. Slavnostní akci přihlížely stovky zvědavců.

Ještě před zavěšením novým zvonům požehnal litomyšlský titulární biskup Pavel Konzbul. „Všichni asi známe úsloví, že zvony odlétají o Velikonocích do Říma. Vždy na Zelený čtvrtek, po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu totiž zvony umlkají, aby se rozezněly při témž zpěvu o sobotní Velikonoční vigílii. Podle pověsti zvony letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily. Kudy přesně letí a jak překonávají Alpy, nevíme… My máme před sebou trojici zvonů, které první let do Říma teprve čeká příští Velikonoce, ale poletí vzadu až za těmi zkušenějšími, a tak se nemusí bát. Čím jsou ale na rozdíl od pověsti zajímavé a co je pravda, tak jsou jedinými zvony, které se dnes reálně vrací. Proč? Proto, aby jejich hlasy mohly zde nejen oznamovat čas, ale také zvát lidi k modlitbě, upozorňovat na významné události lidských životů, církve, farnosti, města Litomyšle, našeho státu a případně celého světa,“ uvedl při žehnání biskup. Litomyšlané slyšeli zvony poprvé odbíjet ještě v neděli odpoledne, když v chrámu skončila mše svatá. 

Návrat zvonů do Litomyšle nebyl snadný ani levný. Původní trojici zvonů, která nesla stejná jména jako jejich nástupci, zrekvírovala protektorátní správa v roce 1942. Zvony byly následně roztaveny a použity pro potřeby zbrojního průmyslu. Až v roce 2014 zahájil tehdejší starosta Michal Kortyš veřejnou sbírku, v níž se za tři roky podařilo vybrat půl milionu korun. Tyto finance se použily při výrobě zvonů Panna Marie a svatý Josef. „Půl milionu je hodně peněz, ale na výrobu tří nových zvonů to bylo přesto málo. Proto se do celé záležitosti vložil pan Jiří Mach, který zaplatil 500 tisíc za výrobu největšího zvonu svatý Václav a následně ho daroval občanům. Město pak z rozpočtu, a opět to je hezká symbolika, dodalo třetí část potřebných peněz. Znovu to byl půl milion korun na opravu zvonice a další potřebné úpravy,“ řekl k financování zvonů starosta Radomil Kašpar a dodal: „Tímto chci poděkovat všem, kteří se na návratu zvonů podíleli. Jenom díky nim se do Litomyšle vrátily.“

Mše svatá a zavěšení zvonů nebyly jediným nedělním lákadlem. Po mši a prvním zvonění si mohli zájemci koupit unikátní připomínku na tuto slavnostní akci. Za 850 korun bylo k dostání dvě stě miniaturních kopií zvonu Panna Marie. Suvenýry byly vyrobeny ze stejného kovu a za užití identických postupů jako při výrobě svatého Václava, svatého Josefa a Panny Marie. „Již před Velikonocemi jsme zaznamenali velký zájem o tyto unikáty. Obávali jsme se, že 200 zvonků stačit nebude, a proto jsme připravili dalších 100 poukázek na zvonky a domluvili jsme se s firmou na případné další edici. S ohledem na určitou exkluzivitu a výjimečnost by jich však více již být nemělo,“ informovala o této raritě Michaela Severová, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Litomyšl.

Žehnání a umístění zvonů se zúčastnili i lidé přímo podepsaní pod jejich výrobou. Do Litomyšle kvůli tomu dorazila z Brodku u Přerova například Leticie Vránová-Dytrychová. „Tři nové zvony se u nás zrodily a cesta k tomuto zrození nebyla krátká, velmi se těším na ten okamžik, kdy poprvé zazvoní a svým hlasem teprve prozradí svůj smysl a poslání,“ nechala se v neděli ráno slyšet majitelka dílny, která nové zvony vyrobila. Mezi přítomnými byl i brněnský malíř a grafik Václav Kočí, jenž vytvořil unikátní grafickou výzdobu jednotlivých zvonů. Vycházel při tom z vlastní invence i historických reálií: „Chtěl jsem alespoň částečně dodržet kompozici výzdoby tak, aby na sebe staré a nové zvony pomyslně navazovaly. Vzhledem k tomu, jak krásně a moderně je piaristický kostel zrekonstruován, se mi rovněž líbila myšlenka propojit klasický tvar zvonu a starou tradiční technologii se současným výtvarným pojetím. Navrhnul jsem tedy pro každý zvon geometrickou „krajku”, která zdobí čepce zvonů. Ta není jen dekorací, ale zároveň v sobě nese skryté sdělení. Každá krajka je vlastně stylizované reliéfní písmo, v němž jsou zakódované texty modliteb k patronům, kterým jsou jednotlivé zvony zasvěceny. Jejich jména ještě na zvonech připomínají reliéfní geometrické monogramy nesoucí kříž,“ prozradil k výzdobě Václav Kočí.

Součástí příloh aktuality je i zvukový soubor, v němž je zachyceno první zvonění Panny Marie, svatého Václava a svatého Josefa.

.

datum zveřejnění: 18. 04. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou

obrázek k aktualitě Zvonice v piaristickém chrámu už nezeje prázdnotou


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty