Litomysl Město pro lidi

Bohoslužby během Velikonoc

Největší křesťanské svátky - Velikonoce - se samozřejmě slaví i v Litomyšli. Letos dokonce i slavnostním žehnáním nových živých zvonů za účasti titulárního biskupa litomyšlského Pavla Konzbula. V příloze naleznete kompletní přehled pořadu bohoslužeb všech litomyšlských církví.

Ekumenicky společně křesťané z litomyšlských církví
7. 4. Křížová cesta od kostela Nalezení sv. Kříže (sraz v 16.00) až k židovskému hřbitovu
17. 4. Velikonoční pondělí v kostele sv. Lásky
v Budislavy ve 14:45 ekumenická velikonoční bohoslužba

Bohoslužby římskokatolické církve
(Není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v kapitulním kostele)
13. 4. Zelený čtvrtek v 18.00
14. 4. Velký pátek v 18.00
15. 4. Velikonoční vigilie ve 20.00
16. 4. Slavnost zmrtvýchvstání v 7.35, 17:45
10.30 v kostele Nalezení sv. Kříže, celebruje biskup litomyšlský Pavel Konzbul, který požehná živým zvonům
17. 4. Velikonoční pondělí v 7.35, 10.30, 17:45

Bohoslužby Církve adventistů sedmého dne
(Husův sbor)
v sobotu 15. 4. 2017 od 10.00 do 13.00 Bohoslužby Československé církve husitské
13. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 pesachová večeře
14. 4. Velký pátek v 18.00 pobožnost se čtením pašijí
15. 4. Vigilie se křtem a křestní obnovou ve 20.00
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.00 sváteční velikonoční bohoslužba
17. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 velikonoční bohoslužba

Českobratrská církev evangelická
13. 4. Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí
14. 4. Velký pátek v 9.00 bohoslužby s večeří Páně
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.00 bohoslužby s večeří Páně
17. 4. Velikonoční pondělí v 9.00 bohoslužby Bohoslužby Církve bratrské v Novém kostele
13. 4. Zelený čtvrtek v 17.00 Náznak židovské paschy pro děti
14. 4. Velký pátek v 9.30 čtení pašijí a modlitby a v 18.00 pašije s poslechem Písní pro Ježíše od M. C. Putny a Davida Ciznera
16. 4. Hod boží velikonoční v 9.30 velikonoční bohoslužby, 18.00 Emauzské Meditace s večeří Páně

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 11. 04. 2017
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Bohoslužby během Velikonoc


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty