Litomysl Město pro lidi

Podnikatelé informovali o potřebách průmyslové zóny

Průmyslová zóna, jejíž rozvoj vedení města v uplynulých letech intenzivně podporovalo, se stala pro obyvatele i podnikatele důležitou součástí Litomyšle. Díky zájmu firem, zákazníků a strategickému napojení areálu na místní infrastrukturu a silnici I/35 se za poslední roky průmyslová zóna značně rozrostla.

Tento pozitivní fakt s sebou však přináší i důsledky, které musí politici řešit. Rada města se v březnu zabývala podnětem zástupců deseti společností, které v zóně sídlí a zaměstnávají tam přes 400 lidí. Podnikatelé ocenili, že se od roku 2014, kdy se sešli s vedením města a definovali své potřeby, podařilo zrealizovat některé požadavky, například vybudovat autobusovou zastávku, část chodníku a zajistit zimní údržbu. Zároveň však radní požádali o součinnost při řešení dalších témat, která mají přispět k  rozvoji této lokality. Jedná se především o nová parkovací místa, která jsou vzhledem k rostoucímu provozu nutná. Podnikatelé by dále ocenili nový orientační systém. Ten má zákazníkům i dodavatelům pomoci při orientaci v průmyslové zóně a zamezit tomu, že motoristé vjíždí do nesprávných ulic, kde blokují dopravu.

Zástupci firem v dopise rovněž zmínili některá další opatření, která mají přispět k rozvoji zóny – častější sekání travnatých ploch, doplnění drobného mobiliáře, jako jsou odpadkové koše a lavičky, či dobudování chodníků. „Očekáváme, že budou v rámci jednotlivých oblastí probíhat schůzky, kam budeme přizváni a kde budeme moci řešit konkrétní kroky, aby naše litomyšlská průmyslová zóna byla zejména bezpečným a funkčním celkem, ale také aby její vzhled na příjezdu do Litomyšle byl jedním z reprezentativních prvků města,” řekl k žádosti podnikatelů Leoš Tupec, jednatel tiskárny H. R. G a jeden ze signatářů dopisu. Rada města vzala žádost na vědomí a bude se jí nadále věnovat. „Jsem velice rád, že naši podnikatelé nemyslí pouze na byznys, ale také přicházejí s nápady, jak podnikatelské prostředí v Litomyšli nadále vylepšovat,” uvedl místostarosta Josef Janeček.

V současné době se v průmyslové zóně připravuje několik projektů, jedním z nich je výsadba téměř 70 stromů. „Týká se to Moravské a Průmyslové ulice, kde vysadíme lípy, duby, okrasné třešně, javory a další druhy. Projekt pochází z ateliéru našeho zahradního architekta Zdeňka Sendlera a měl by být zrealizován v příštím roce,” sdělila Barbora Rezková, správkyně městské zeleně. Vzhledem k množství zpevněných ploch přispějí stromy ke zlepšení prostředí jak stínem, tak omezením teplotních extrémů, snížením prašnosti a zlepšením kvality ovzduší. Do alejí a skupin stromů jsou navrženy především domácí druhy, které pomohou propojit okrajovou oblast Litomyšle s okolní volnou krajinou, snášející případné zasolení a dopravní znečištění. U vjezdu do Litomyšle budou mít aleje ještě jiný důležitý úkol – příjemné začlenění průmyslových staveb do místní krajiny a zobytnění jednotlivých prostor mezi budovami. Město momentálně usiluje o získání dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, která má částečně pokrýt náklady. Ty jsou odhadovány na zhruba 550 tisíc korun.

.

datum zveřejnění: 06. 04. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Podnikatelé informovali o potřebách průmyslové zóny


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty