Litomysl Město pro lidi

Politici schválili rozpočet města na rok 2017

Zastupitelstvo schválilo 28. února rozpočet Litomyšle pro rok 2017. Suma, se kterou bude vedení města v následujících měsících hospodařit, činí 332 milionů korun. Příjmy města jsou ve stejné výši, přičemž dojde k zapojení přebytků z uplynulého roku. Celkem se jedná o 57 milionů korun.

Mezi nejvýznamnější projekty roku 2017 se řadí dokončení proměny nábřeží Loučné. Zde město celkem zaplatí pět milionů korun a 25 milionů dodá Nadace Karla Komárka. Město v souvislosti s touto akcí zaplatí úpravu komunikace na ulici Vodní valy. Nové povrchy vozovky a chodníků budou stát celkem 8 milionů korun.

Dále se jedná o opravu budovy ortoptiky a přípravy na stěhování tří oddělení I. mateřské školy z Panského domu do lidické mateřinky a prostor bývalého DDM, které bude nově v prostorách ortoptiky. Stěhování domu dětí má stát 11 milionů korun. Počítá se i s rekonstrukcí povrchu dráhy na atletickém stadionu a odvodněním fotbalového hřiště, dokončením turistického zázemí na Smetanově náměstí či vybudováním sociálního zařízení na hřbitově. Součástí tohoto projektu je i výstavba prostorů pro správu hřbitova. Město dále plánuje vybudovat novou hasičskou zbrojnici za 20 milionů korun, na níž lze získat 90% dotaci. V rozpočtu se počítá i s dotací na provoz sportovišť ve výši 8,5 milionu či 4 miliony na projekty v integrovaných obcích. Celkem je pro rok 2017 na investice vyčleněno přes 120 milionů korun.

.

datum zveřejnění: 08. 03. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty