Litomysl Město pro lidi

Upozornění na jarní svoz biologického dopadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou pro obyvatele zajišťovat v termínu od 3. dubna do 13. dubna 2017 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu - jedná se například o trávu, odpad ze zahrádek či větve.

Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu, nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Michal Konečný, Jana Vybíralová a Milan Hlous (všichni tel. 461 613 491).

Lenka Hladíková
Městské služby Litomyšl s.r.o.

datum zveřejnění: 08. 03. 2017
datum aktualizace: 09. 03. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele Ben Schonewille z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty