Litomysl Město pro lidi

Únorová jednání o plánech trasy D35 u Litomyšle

V únoru se politici i odborníci na dopravu věnovali problematice dlouho diskutované výstavby dálnice D35, která má odlehčit přetížené D1 spojující východ a západ České republiky. Do jednání se zapojila i Litomyšl. Tématem se mimo jiných zabývali členové dopravní komise a odborné stavební skupiny.

„Dostali jsme do rukou dokument s plánovanými trasami „pětatřicítky“, a jelikož chceme znát názory expertů, tak jsme zadali vypracování odborného posouzení,“ uvedl starosta Radomil Kašpar. Připomínky obyvatel k tomuto důležitému dopravnímu projektu by Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) mělo dostat ještě během této zimy. „V současné době máme například vizualizaci komunikace v oblasti Černé hory, ale požádali jsme také o podklady k úseku u Vlkova. Dále se chystáme vyjádřit stanovisko ke dvěma plánovaným variantám dálnice u Strakova,“ dodal Radomil Kašpar.

Tyto záměry se liší především ve vzdálenosti komunikace od obcí. Vedení ŘSD preferuje, aby dálnice byla dále od Litomyšle. Vedou je k tomu závěry hlukové studie, v nichž stojí, že varianta dále od města bude pro obyvatele znamenat zhruba o tři decibely menší zátěž. Tuto variantu také preferují kvůli tomu, že by se komunikace vybudovala v zářezu místní krajiny. Nad plány D35 se v polovině února sešli také členové dopravní komise, kteří diskutovali se zástupci ŘSD, projektanty úseku Džbánov – Litomyšl a zástupci veřejnosti. Někteří nespokojení obyvatelé požadují, aby trasa u Strakova vedla mezi náspy, díky čemuž nebudou projíždějící auta tolik vidět. Projektanti však argumentují tím, že se musí držet 600 metrů širokého koridoru, jenž vychází ze schválené dokumentace.

Na jednání dopravní komise se také řešily plány ŘSD na vybudování rozsáhlého odstavného parkoviště pro kamiony, jež by mělo být umístěno v oblasti Kornic nebo Strakova. Tento záměr je v současné době jednou z vizí ŘSD a nebyl dosud schválen. „Jsem kategoricky proti velkým odpočívkám pro tranzitní dopravu v okolí Litomyšle, což jsem s některými členy komise také projektantům jasně sdělil. Mrzí mě, že v hlasování neprošla proklamace, v níž jsme chtěli radě města sdělit naše odmítnutí těchto plánů,“ řekl předseda dopravní komise Miroslav Nádvorník a dodal: „Co se týče trasy dálnice u Vlkova, tak zástupci veřejnosti nám na jednání sdělili své požadavky a návrhy na vedení trasy. Projektanty a zástupce ŘSD jsme na základě toho vyzvali, aby vytvořili vizualizace dálnice s pohledem od Prokopa, hlukovou studii téhož místa a my se mohli následně zodpovědně rozhodnout.“

Odpočívku pro řidiče kamionů jednoznačně odmítá i vedení města a krajský radní zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Ten na následující týdny plánuje veřejné setkání, na kterém se mohou zájemci dozvědět detaily plánované trasy D35. Na akci budou obyvatelům zodpovídat dotazy zástupci investora stavby, projektantů a Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj.

Plány ŘSD ohledně trasy dálnice D35 se řešily i na únorovém jednání zastupitelů města. Slova se například ujal Jiří Lux, hospodář z Vlkova a zakládající člen spolku Pro Litomyšl, který se zabývá výstavbou D35 v tomto úseku. Ten zmínil, že dálnice je sice nutná, ale stavba může být citlivější k obyvatelům i krajině a následně představil plány ŘSD, z nichž vyplývá, že kamiony budou v části dálnice zdálky vidět a stavba podle něj znehodnotí hospodářskou půdu a spodní vody. „Vyzývám zastupitele, aby tvrdě hájili zájmy obyvatel,“ dodal na konec. Zastupitel Vojtěch Stříteský následně navrhl usnesení, které bylo jeho kolegy jednohlasně přijato. Stojí v něm, že: „Zastupitelstvo města přijalo s krajním znepokojením informaci o možné přípravě výstavby odpočívadla pro kamiony v lokalitě Kornice v trase budoucí D35. Zastupitelstvo města se záměrem zásadně nesouhlasí a vyzývá všechny instituce zodpovědné za trasování D35, aby od záměru bezodkladně odstoupily.“ Požadavku obyvatel a zastupitele Radka Pulkrábka na další usnesení, které má pojednávat o směrovém a výškovém řešení trasy D35 kolem Litomyšle, se budou zastupitelé věnovat v dubnu.

 

.

datum zveřejnění: 03. 03. 2017
datum aktualizace: 07. 03. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Únorová jednání o plánech trasy D35 u Litomyšle


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty