Litomysl Město pro lidi

Úsekové měření je od března ve zkušebním provozu

Již za několik dní budou rychlost automobilů ve třech vybraných úsecích Litomyšle kontrolovat stálé radary. Zaměstnanci dodavatelské firmy Gemos dopravní systémy a.s. nainstalují technické zařízení na začátku března 2017. V polovině tohoto měsíce začne zkušební provoz.

Pokud vše půjde podle plánu, tak na zkušební provoz naváže ve druhé polovině dubna letošního roku ostrý start projektu. „Jsem velice rád, že se po náročných výběrových řízeních podařilo projekt na zklidnění dopravy dotáhnout do konce. Toto opatření má neukázněným řidičům připomenout, že jízda po městě je rychlostně omezená a silnice není závodní dráha. Naším cílem není vybrat více peněz na pokutách, ale zajistit bezpečí jak pro chodce, tak pro ostatní motoristy,“ uvedl k tomuto tématu starosta Radomil Kašpar.

Oproti plánům prezentovaným veřejnosti na podzim roku 2015 došlo v projektu „Zklidnění dopravy ve městě Litomyšl“ k několika změnám. Původní termín pro zahájení úsekového měření se nepodařilo splnit kvůli opakujícím se výběrovým řízením na dodavatele. Ke konci roku 2016 také bylo rozhodnuto o zredukování počtu měřených úseků. Řidiči budou pod dozorem v celkem třech lokalitách.

První je komunikace na Moravské. Ve směru od Svitav do centra budou motoristé pod dohledem zhruba 450 metrů. V opačném směru si musí řidiči dát pozor ve více než půlkilometrovém úseku od Nového kostela až po čerpací stanici.

Druhou, stále sledovanou oblastí bude okolí nemocnice, konkrétně komunikace na J. E. Purkyně, kde bude zařízení kontrolovat rychlost projíždějících vozidel od vjezdu do nemocnice až po odbočku do lokality Na Řetízku. I v tomto téměř 400 metrů dlouhém úseku bude měření pro oba směry.

Posledním místem, kde se objeví měřící technika, bude ulice T. G. Masaryka. Řidiče mířící od autobusového nádraží k základním školám tam čeká skoro 400metrový kontrolovaný úsek. Měření začne nedaleko za odbočkou na Dukelskou a skončí u budovy městského úřadu. Ve směru ke kruhovému objezdu u nemocnice pojedou motoristé po ulici T. G. Masaryka přesně 615 metrů pod dohledem radaru – od střední školy zahradnické a technické až téměř k hranici autobusového nádraží.

Měřiče ve formě bran budou zaznamenávat rychlost v celých úsecích. Řidiče na ně upozorní dopravní značení. Radary zaregistrují vjezd a výjezd vozidla, jeho poznávací značku i čas, za jakou dobu automobil trasu projel. Město si od specializované firmy nutné technické zařízení pronajalo na dva roky. Souhrnné měsíční náklady na všechny zmíněné úseky jsou ve výši 93 tisíc korun. V současné době kvůli úsekovému měření nastoupí na úřad tři noví zaměstnanci, kteří budou mít na starost administrativu. Do budoucna se jejich počet může zvýšit. Měření rychlosti a dokumentování přestupků ze záznamových zařízení budou mít na starost příslušníci městské policie. Projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích pak úředníci z Odboru dopravy Městského úřadu Litomyšl.

Vedení města vedly k úvahám nad instalací úsekového měření výsledky orientačního průzkumu. K němu došlo v roce 2015 a odborníci tehdy po dobu dvou týdnů měřili rychlost vozidel jedoucích po průtahu městem. Přes 80 % řidičů mířících z centra překročilo povolenou padesátku, v opačném směru to bylo o 10 % motoristů méně. Vedení města se v současné době zabývá dalšími prostředky ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. „Chceme, aby automatické zařízení neustále monitorovalo velký nešvar motoristů projíždějících Litomyšlí přes světelnou křižovatku, tedy jízdu na červenou,“ dodal na závěr Radomil Kašpar.

.

datum zveřejnění: 02. 03. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty