Litomysl Město pro lidi

Návrh rozpočtu na rok 2017 je veřejnosti k nahlédnutí

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje město Litomyšl návrh rozpočtu včetně podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2017.

Jednat se o něm bude na zasedání zastupitelstva 28. února 2017. Dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce města, na elektronické úřední desce a internetových stránkách města Litomyšl od 9. února 2017.

Listinná podoba, do které můžete nahlédnout, je k dispozici na sekretariátu starosty. Připomínky lze uplatnit v souladu s §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, písemně nejpozději 27. února 2017 do 17:00 hodin na sekretariátu starosty, případně ústně na zasedání zastupitelstva dne 28. února 2017.

Návrh rozpočtu ve formátu PDF je součástí přílohy aktuality.

Ing. Jitka Valentová
vedoucí finančního odboru

datum zveřejnění: 13. 02. 2017
datum aktualizace: 16. 02. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty