Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Postup činností: D 35 - úsek 6, Džbánov - Litomyšl

V další aktualitě pojednávající o budování dálnice D 35 přinášíme veřejnosti informace o postupu činností při přípravě výstavby úseku 6: Džbánov - Litomyšl. Kompletní dokument pro první polovinu letošního roku ve formátu PDF najdete v příloze této aktuality.

D 35 OSTROV – STARÉ MĚSTO

Úsek 6: D 35 DŽBÁNOV – LITOMYŠL

Informace o dalším postupu:

01/2017 dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

02/2017 projednávání projektové dokumentace s:

  • dotčenými orgány státní správy
  • správci sítí technické infrastruktury
  • o obcemi (Džbánov u Vysokého Mýta, Hrušová, Cerekvice nad Loučnou, osada Pekla, Řídký, Tržek, Sedliště u Litomyšle, Bohuňovice u Litomyšle, osada Kornice) a městem Litomyšl

02/2017 obeslání všech dotčených vlastníků pozemků s žádostí o souhlas s vydáním územního rozhodnutí

02/2017 obeslání příslušných vlastníků pozemků s žádostí o vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

05/2017 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na odboru výstavby a územního plánování v Litomyšli

 

Zpracovatel projektové dokumentace včetně projednávání:

HBH Projekt spol. s.r.o.

Kontaktní osoba pro další informace: Ing. Christine Zapletalová

e-mail: c.zapletalova@hbh.cz

tel.: 739 605 948

.

datum zveřejnění: 13. 2. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty