Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Program Ministerstva kultury na obnovu památek

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2017 dotační program, jehož finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ nelze hradit následující náklady:

a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy otvorových prvků, zřizování obytných podkroví, atd.;

b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb tel. 257 085 417, e-mail tomas.srb@mkcr.cz nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková, tel. 461 653 460, e-mail milada.novakova@litomysl.cz

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2017 na následující adrese: 

Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl. 

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2016 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu otvorových prvků nemovité kulturní památky – Smetanova domu čp. 402 v Litomyšli ve výši 454.000 Kč.

PhDr. Milada Nováková
Oddělení státní památkové péče Městského úřadu Litomyšl

datum zveřejnění: 13. 2. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty