Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Kraj nehodlá omezit provoz Litomyšlské nemocnice

Po několika týdnech vzrušených debat ohledně budoucnosti Litomyšlské nemocnice udělali krajští radní v této otázce jasno. Na jednání 6. února jednomyslně schválili návrh strategického rozvoje krajských nemocnic pro příští roky. Všech pět existujících nemocnic bude zachováno včetně jednotlivých oborů v nich.

„Oddělení zůstávají v provozu, rozhodně tedy nedojde ke zhoršení dostupnosti péče," zdůraznil generální ředitel Nemocnic Pardubického kraje a.s. Tomáš Gottvald. „V Litomyšli a Chrudimi budou nadále zastoupeny všechny současné obory, ale zaměří se zejména na poskytování plánované péče. Například na ortopedické operace či plánované chirurgické operace, nebo výkony laparoskopické chirurgie. O tyto pacienty se zde postarají 24 hodin denně. Samozřejmě sem lidé budou chodit do ambulancí jako dosud, ale složitější zákroky, například onkochirurgické operace, se soustředí do ostatních tří zařízení,“ dodal náměstek generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Schválená varianta dalšího rozvoje krajských nemocnic počítá se střednědobě udržitelným rozvojem struktury akutní zdravotní péče. „Dokument vychází z provedených analýz a jeho ambicí je podnítit diskuzi o možnostech udržitelného rozvoje akutní lůžkové péče v našem kraji při zachování všech pěti zařízení, kde by měly být nadále zastoupeny všechny stávající obory. Nová strategie však musí odrážet aktuální trendy ve zdravotnictví související s personálními záležitostmi, ale také nezbytností zvyšovaní specializací jednotlivých pracovišť,“ uvedl radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr a stanovil následující postup: „V další fázi nyní rozvineme toto zadání zapojením jednotlivých odborných týmů lékařů, které jsme již v rámci nemocnic vytvořili. Průběžně budou jejich doporučení vzájemně koordinována představenstvem společnosti a výstupy diskutovány se starosty měst, ve kterých se nemocnice nacházejí. Následně nejpozději v letních měsících předpokládáme předložení koncepčního materiálu širší odborné i laické veřejnosti.“

Nová strategie má podle vedení NPK zvýšit kvalitu poskytované péče, umožnit efektivnější řízení zdravotnických zařízení a řeší i další důležitá témata. Například současnou situaci na trhu práce zdravotnických pracovníků, reaguje rovněž na změnu v demografickém vývoji u obyvatel České republiky, v jehož důsledku dochází ke změně potřebné struktury lůžek. Strategie také reaguje na současný způsob financování zdravotních služeb v České republice. „Nastavení úhradových vyhlášek neposkytuje dostatek prostředků k plnému finančnímu krytí poskytovaných služeb a dlouhodobému rozvoji nemocnic akutní péče,“ upřesňuje radní Valtr. Obecný trend ve zdravotnictví navíc předpokládá specializaci kvalifikace lékařského personálu, což přináší tlak na změnu struktury lékařské péče s důrazem na centralizaci kvalifikovaných týmů ve specializovaných zařízeních.

Koncepce, jež bude následně vytvořena ve spolupráci s Lékařskou radou NPK a odbornými lékařskými týmy, bude předložena v letních měsících letošního roku. „Snad toto rozhodnutí odpovědných krajských činitelů uklidní obyvatele Litomyšle, protože s naší nemocnicí zcela jasně počítají,“ sdělil místostarosta Litomyšle Josef Janeček a dodal: „Doufám, že teď budou mít lékaři větší klid na práci, protože negativní zmínky v médiích výrazně poškozují naši nemocnici při náboru nových pracovníků.“

V podobném duchu se vyjádřila i ředitelka Litomyšlské nemocnice Zdenka Fenclová v dopise zastupitelům, v němž jim objasnila současnou situaci v nemocnici. Podle ní se intenzivně pracuje na vyřešení personální krize na neurologii. Ředitelka též upozornila, že medializace současných problémů nemocnici nepomůže při jejich řešení, ale spíše je prohloubí. „Někteří občané v obavě o osud nemocnice oslovili novináře ve snaze nám pomoci. Bohužel to není nejlepší způsob, jak situaci vylepšit,“ napsala.

.

datum zveřejnění: 11. 2. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty