Litomysl Město pro lidi

Úřední kontroly kotlů jsou až nejzazší možností

Od ledna 2017 mohou úředníci provádět kontroly domácností, u nichž mají podezření na to, že spalují nevhodná paliva nebo dokonce odpadky. Tuto pravomoc jim dala novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se však o nejzazší možnost, kterou může úředník použít.

„Nehodláme provádět plošné kontroly kotlů, budeme se však zabývat odůvodněnými stížnostmi od obyvatel,“ uvedl Jiří Randák, vedoucí Odboru životního prostření Městského úřadu Litomyšl. Obyvatelé města i přilehlých obcí se tak nemusí bát toho, že by na ně při první stížnosti od souseda přišla kontrola. Úředníci se budou zabývat podněty, v nichž pisatelé něčím doloží, že podle nich může docházet ke znečišťování ovzduší. Jako důkaz úředníkům stačí například fotografie nebo video. „Ani pak to ale neznamená, že bychom šli hned na kontrolu. Podle stanoveného postupu máme v případě, že je stížnost odůvodněná, nejprve lidem poslat písemné upozornění, v němž jim připomeneme povinnosti spojené s ochranou ovzduší a vyzveme je k nápravě situace. Pokud by se situace nezlepšila a dostali bychom opakovanou stížnost, tak teprve potom na řadu přijde kontrola v domácnosti, při níž musí úředník prohlédnout kotel,“ vysvětlila Alexandra Pandulová z odboru životního prostředí.

Při kontrole kotlů v domácnostech se úředníci musí majitelům domu prokázat platným služebním průkazem s fotografií. V případě, že by kontrolovaná osoba odmítla vpustit úředníka ke kotli, jí za přestupek hrozí pokuta do 50 000 korun. Pokud by se při kontrole přišlo na to, že se v kotli spalují nevhodná paliva, tak majiteli hrozí peněžitý trest až do stejné výše. Do poloviny ledna poslali lidé úředníkům celkem dvě stížnosti, které však byly anonymní a bez přiložených důkazů. „Jednalo se o podněty z Litomyšle, které jsme si zatím pouze zaevidovali. Kontroly musíme ze zákona provádět i v okolních obcích, odkud si lidé zatím pouze telefonicky zjišťovali povinnosti pro majitele kotlů,“ dodala Alexandra Pandulová.

Podle dat z Českého hydrometeorologického ústavu je stav ovzduší v Pardubickém kraji hodnocený jako „uspokojivý“.

Povinnosti pro majitele kotlů:

  • Uvádět do provozu a provozovat kotel podle pokynů výrobce a povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisyV kotli topit typem paliva, které určil výrobce a které splňuje požadavky na kvalitu paliva stanovené v prováděcím právním předpisu k zákonu o ochraně ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.)

  • Dodržovat přípustnou tmavost kouře. Přípustná tmavost kouře a metody jejího zjišťování jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu k zákonu o ochraně ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.)

  • Nesmí se spalovat odpady

  • Spalovací zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, musí v předepsaných intervalech zkontrolovat odborně způsobilá osoba, která je proškolená výrobcem kotle. Na vyžádání MěÚ Litomyšl, OŽP, předloží provozovatel zdroje doklad o provedené kontrole. První kontrola měla být provedena do 31. 12. 2016 a následně jednou za dva kalendářní roky. Seznam odborně způsobilých osob včetně kontaktů je zveřejněn ZDE. Dále pak provozovat tento zdroj v souladu s minimálními emisními požadavky stanovenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, které začnou platit od 1. 9. 2022. K této problematice se můžete více dočíst například na webu MŽP.

.

datum zveřejnění: 08. 02. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele kittijaroon z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty