Litomysl Město pro lidi

Třetí kolo řízení na obsazení parkovacích stání

Na ulici Zdeňka Kopala v blízkosti výstavby nových bytových domů byl dokončen objekt 22 krytých garážových stání (spodní patro) a 21 nekrytých garážových stání. Obě úrovně garážových stání jsou uzavřena zařízením ovládaným dálkovým ovladačem. RaM stanovila svým usnesením 402/2016 tato základní pravidla:

Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání ............. 500,- Kč/měsíc včetně DPH
- nekrytá horní stání ................  250,- Kč/měsíc  včetně DPH

Po proběhnutí dvou kol výběrových řízení byli vybráni zájemci na obsazení pouze 21 krytých garážových stání a 2 nekrytých garážových stání. Město Litomyšl vyhlašuje tedy třetí kolo  výběrového řízení na zbývající 1 kryté stání a 19 nekrytých stání pro zájemce bez omezení bydliště a bez omezení počtu stání na byt (mohou se tedy přihlásit i osoby, které již byly úspěšné v předchozích výběrových řízeních).  V horním patře se předpokládá i zřízení 2 parkovacích stání pro vozidla označená O1 s větší šířkou stání.

Pro potřeby výběrového řízení na obsazení těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl tiskopis přihlášky, která je k dispozici na podatelně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000, nebo na www.litomysl.cz jako příloha informace o vyhlášení výběrového řízení na hlavní stránce. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na MěÚ Litomyšl do 15. 3. 2017. Pokud bude mít žadatel zájem o větší počet stání, musí podat příslušný počet přihlášek. Přidělení konkrétních parkovací stání bude v případě většího zájmu vylosováno a potvrzeno na  jednání RaM. Pokud žadatel na přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání, bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté stání, zařazen do losování nekrytých stání.

Povinným údajem na přihlášce bude e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu žadatele, na které bude podána zpráva o výsledcích výběrového řízení a případný pokyn k uzavření nájemní smlouvy.

Pronájem garážových stání budou zajišťovat Městské služby Litomyšl stejně jako u ostatních garážových objektů. Smlouvy budou uzavírány a placení nájmu bude probíhat v ročním režimu. Jejich obnovení bude závislé na zájmu nájemce a placení nájemného. Vlastník ani provozovatel garážových stání nebude zodpovídat za škody na vozidle, které vzniknou v objektu garážových stání v důsledku jednání jiné osoby ani za zcizení vozidel.

 

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

datum zveřejnění: 09. 01. 2017
datum aktualizace: 10. 01. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele radnatt z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty