Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Seznam neudržovaných úseků místních komunikací

Rada města Litomyšle schválila na svém zasedání dne 12. 10. 2015 nařízení města Litomyšle č. 03/2015. Hlavní součástí tohoto nařízení je seznam úseků místních komunikací, na kterých bude prováděna zimní údržba mimo plán zimní údržby nebo nebude prováděna vůbec. Oproti loňskému zimnímu období nedošlo k žádným změnám.

U naprosté většiny níže uvedených komunikací bude navíc zimní údržba zajištěna, ale v jiné časové posloupnosti než předpokládá Plán zimní údržby. Zařazení je tedy spíše administrativním aktem vyplývajícím ze silničního zákona.

Plán zimní údržby i nařízení, které se týkají problematiky zimní údržby, jsou zveřejněny na www.litomysl.cz v sekci město – vyhlášky.

Po zkušenostech z minulého zimního období chceme dále upozornit na to, že na základě plánu zimní údržby není v silách správce komunikací ošetřit všechny komunikace a chodníky města najednou. Pojišťovací ústavy, u kterých má Město Litomyšl nebo Městské služby Litomyšl uzavřeny pojistné smlouvy, v rámci uplatňování nároků z případných úrazů odmítají pojistné plnění v případě, že byl ze strany správce komunikací dodržen plán zimní údržby. Dochází potom k všestranně nepříjemným jednáním, včetně soudních řízení. Proto prosíme, aby všichni uživatelé vždy maximálně přizpůsobili své vybavení i chůzi momentálnímu stavu komunikace. Plán zimní údržby předpokládá také to, že pokud je k chodníku přilehlá pojízdná komunikace  ošetřena dříve, měl by ji chodec přednostně použít.

Město Litomyšl i Městské služby Litomyšl s.r.o. na druhou stranu udělají vše, co je v jejich silách, aby zmírnily negativní důsledky zimního období na život obyvatel města.

Neudržované úseky místních komunikací v zimním období 2016/2017:

1 částečně pojízdný chodník od ČSAD na ulici Na Lánech
2 komunikace Moravská za LB Tech
3 parkoviště v sídlištích
4 chodník - schody pod kostelem Šantovo náměstí
5 komunikace a chodník Peciny - slepá ulice směrem na Lidickou
6 chodník - schody mezi čp.1143 a 1144
7 chodník u J.E.Purkyně 1143 a 1144
8 komunikace - sjezd ke krytým garážím Z.Kopala 1155
9 chodník - schody Tomíčkova-Vognerova
10 komunikace - skupinové garáže Dukelská
11 komunikace – skupinové garáže u HMD
12 částečně pojízdný chodník – spojovací komunikace kolem rest. Za vodou
13 chodníky Jiráskova a V.K. Jeřábka od zámku po křiž. s ul. Za Moštěním
14 chodník Moravská vedle I/35 od fmy Savos po výjezd směr Svitavy
15 chodník – schody z Mařákova do Dukelská
16 spojovací chodník Braunerovo nám. - Mařákova pod čp. 278, 280
17 chodník J.E. Purkyně vedle II/359 a 360 od okruž. křiž. vpravo ve směru Polička
18 chodníky ul. Mařákova před čp. 1114 – 1116, 1111 - 1113
19 spojovací chodník Partyzánská – J.E. Purkyně kolem parku nemocnice
20 chodník T.G. Masaryka před čp. 1123 – 587
 

 

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

datum zveřejnění: 7. 11. 2016
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty