Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Výběrové řízení na parkovací stání - druhé kolo

Na ulici Z. Kopala v blízkosti výstavby nových bytových domů je v současné době dokončován objekt 22 krytých garážových stání (spodní patro) a 21 nekrytých garážových stání. Garážová stání obou úrovní budou uzavřena zařízením ovládaným dálkovým ovladačem.

RaM stanovila svým usnesením 402/2016 tato základní pravidla:

Přednostně pro potřeby nájemníků a majitelů bytů čtyř nových bytových domů (tzv. městské vily) v počtu 1 stání/byt,

Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání ............. 500,- Kč/měsíc včetně DPH
- nekrytá horní stání ................  300,- Kč/měsíc  včetně DPH

Na základě proběhlého výběrového řízení budou vybráni zájemci na obsazení pouze 20 krytých garážových stání a 1 nekrytého garážového stání. Podle předchozích stanovených pravidel tedy vyhlašuje město Litomyšl nové výběrové řízení na zbývající 2 krytá stání a 20 nekrytých stání, které bude určeno pro osoby, které bydlí nebo budou bydlet na ulici Z. Kopala a J. E. Purkyně bez konkretizace objektů bydlení (mohou se tedy přihlásit i osoby, které již byly úspěšné v prvním kole výběrového řízení) a bez omezení počtu stání na byt.  V horním patře se předpokládá i zřízení 2 parkovacích stání pro vozidla označená O1 s větší šířkou stání.

Pro potřeby výběrového řízení na obsazení těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl tiskopis přihlášky, která je k dispozici na podatelně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000 nebo na www.litomysl.cz jako příloha informace o vyhlášení výběrového řízení na hlavní stránce. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na MěÚ Litomyšl do 21. 11. 2016. Pokud bude mít žadatel zájem o větší počet stání, musí podat příslušný počet přihlášek. Přidělení konkrétních parkovací stání bude v případě většího zájmu vylosováno a potvrzeno na jednání RaM. Pokud žadatel na přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání, bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté stání, zařazen do losování nekrytých stání. Pokud se ani v druhém kole výběrového řízení nepodaří obsadit většinový počet nekrytých parkovacích stání, bude zváženo uvedení celé této parkovací plochy k volnému veřejnému užívání.

Pro případy, kdy zájemce o garážové stání je rozdílný od majitele nebo budoucího majitele bytu, je třeba na přihlášku do výběrového řízení uvést i jména vlastníků nebo budoucích vlastníků a získat i jejich podpis (to neplatí pro byty v majetku města). MěÚ bude totiž srovnávat údaje uvedené na přihlášce s údaji v katastru nemovitostí a s údaji, které jim poskytne developerská společnost prodávající byty ve výstavbě. U městských bytů musí být žadatel uveden v seznamu osob bydlících v bytě dle evidence správce bytového fondu města.

Povinným údajem na přihlášce bude e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu žadatele, na které bude podána zpráva o výsledcích výběrového řízení a případný pokyn k uzavření nájemní smlouvy.

Pronájem garážových stání budou zajišťovat Městské služby Litomyšl stejně jako u ostatních garážových objektů. Smlouvy budou uzavírány a placení nájmu bude probíhat v ročním režimu. Jejich obnovení bude závislé na zájmu nájemce a placení nájemného. Vlastník ani provozovatel garážových stání nebude zodpovídat za škody na vozidle, které vzniknou v objektu garážových stání v důsledku jednání jiné osoby, ani za zcizení vozidel.

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

datum zveřejnění: 24. 10. 2016
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Obrázek se svolením artur84 na FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty