Litomysl Město pro lidi

Týden paměti národa již od 10. do 16. října

Je jisté, že bychom si měli připomínat i novodobé dějiny. Jejich důležité kapitoly přiblíží výstava v Klášterních zahradách, připomeneme si monstrproces s rektorem Stříteským a zamyslíme se nad významem prezidentství. Důležitou součástí bude i návštěva nového biskupa litomyšlského Pavla Konzbula.

Tento rok se spolu setkávají v jednom týdnu významné akce, které pěstují paměť národa. Proto dnům od 10. do 16. 10. 2016 říkáme Týden paměti národa. Ten začíná hned v pondělí 10. 10. 2016 ve 14.00 hodin procházkou dějinami mezi panely v Klášterních zahradách v Litomyšli. Panely zapůjčila organizace Post Bellum a budou připomínat důležité kapitoly našich novodobých dějin.
O inscenaci procesu F. A. Stříteského, rektora koleje piaristů a profesora gymnázia, a spolu s ním i dalších občanů, studentů se rozepíše jistě někdo jiný. Můj úkol je připomenout Litomyšlské fórum, které nahradí dvouletou spolupráci s Fórem 2000. Na 17.00 hodin ve čtvrtek 13. 10. 2016 je do klenutého sálu zámeckého pivovaru připravena debata s názvem Prezident: Hra o trůn a nebo řemeslo? Občané budou mít možnost hovořit s diplomatem Petrem Kolářem, sociologem Janem Hartlem a dalšími. Zvažujeme nahlas, co jsme pokazili přímou volbou, zda prezidenta vůbec potřebujeme, jaká je budoucnost institutu prezidentství samotného, jak vybírat kandidáty a jak vést kampaně. Vstup je zdarma a můžete počítat s drobným občerstvením a časem na rozhovor u jídla po diskusi. Ještě detail: Pozvaní hosté během toho dne navštíví střední školy v Litomyšli a Poličce a budou se věnovat rozhovorům se studenty. Připravili program a pořádají: Zámecké návrší ve spolupráci s Generací 89, Novým kostelem v Litomyšli a dalšími ochotnými spolupracovníky.
Týden uzavírá mezinárodní konference potomků pobělohorských exulantů s Názvem EXULANT. Jednání je otevřeno zájemcům v Evropském školicím centru YMCA na zámeckém návrší od pátku 14. 10. 2016 do neděle 16. 10. 2016 v 9.00 hodin, kdy končí spolek EXULANT své setkání ekumenickou bohoslužbou v kostele Nalezení sv. Kříže spolu se širokou ekumenou města Litomyšle, s pozdravem titulárního biskupa litomyšlského a světícího brněnského Pavla Konzbula, kázáním zemského rady Evangelische Kirche in Deutschland Dirka Steltera a dalších hostů z domova i ze zahraničí. Společně budeme slavit Večeři Páně.          

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské 

Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský a spol.”, Litomyšl 1950: Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka
Při příležitosti divadelní rekonstrukce procesu se skupinou „Stříteský a spol.”, s níž 11. října 2016 vystoupí ve Smetanově domě studenti pražské právnické fakulty (více na  www.smetanuvdum.cz), vychází třetí, opravené a doplněné vydání publikace, která byla jednou z předloh pro uvedenou dramatizaci.
Studie podrobně zpracovává události, které v říjnu 1950 vyvrcholily zasedáním Státního soudu, při kterém bylo v litomyšlském Smetanově domě odsouzeno 24 osob, vesměs studentů místních středních škol, do jejichž čela byl vyšetřovateli postaven rektor zdejší piaristické koleje F. A. Stříteský (1912–1989). Konečný součet vynesených trestů byl 220,5 let. Kontinuita příběhu je založena na svědectvích 15 odsouzených, která jsou v mnoha případech klíčová. Jejich výpovědi zpřesňují a doplňují archivní dokumenty.
Publikace, která bude od října v prodeji v muzeu a litomyšlských knihkupectvích, je doplněna reprodukcemi dvou výtvarných děl malíře Bohdana Kopeckého.                          

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšl

Po 66 letech: Rekonstrukce procesu rektora Stříteského a spol. již 11. října
V úterý 11. října od 18. 00 hodin bude ve Smetanově domě provedena divadelní rekonstrukce litomyšlského monstrprocesu „Stříteský a spol.”. Ten se odehrál v říjnu 1950 za zdmi Smetanova domu v Litomyšli. Obviněno za „spolčování se za účelem zničení a rozvracení lidově demokratického zřízení zaručeného ústavou” bylo tehdy 24 osob. Nejmladšímu z osmi mladistvých bylo tehdy pouze 16 let. Rozsudky se pohybovaly v rozmezí odnětí svobody na dobu půl roku až 25 let. Právě na 25 let byl odsouzen poslední rektor piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříteský.
Rekonstrukce litomyšlského procesu byla poprvé provedena v rámci festivalu Mene Tekel 27. února 2016 v budově Vrchního soudu na Pankráci. Předlohou pro rekonstrukci procesu byly jak archivní spisy a historická studie vědeckého pracovníka Regionálního muzea v Litomyšl PhDr. Martina Boštíka, tak i svědectví pamětníků a přímých aktérů procesu.
Účinkují posluchači Právnické fakulty UK, režie Jan Řeřicha. Po skončení představení je plánována beseda s pamětníky a přímými účastníky procesu. Vstupné je 150 Kč. Vstupenky k dostání on-line na www.smetanuvdum.cz nebo prostřednictvím osobní návštěvy Informačního centra Litomyšl na Smetanově náměstí, tel.: 461 612 161. Délka představení 120 minut.

Prokop Souček, Smetanův dům

 

 

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 04. 10. 2016
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Týden paměti národa již od 10. do 16. října

obrázek k aktualitě Týden paměti národa již od 10. do 16. října

obrázek k aktualitě Týden paměti národa již od 10. do 16. října


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty