Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Ocenění Architekt obci pro arch. Vydrovou a Litomyšl

V rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH byli ve středu 21. září vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Architekt obci 2016. Ocenění za první místo převzal tandem město Litomyšl, zastoupený starostou Radomilem Kašparem, a architektka Zdeňka Vydrová.

Cílem soutěže je upozornit na nutnost spolupráce mezi obcemi a architekty, na potřebu najít společnou řeč a společně rozvíjet veřejný prostor. Odborná porota ve složení Josef Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák, Regina Loukotová a Osamu Okamura rozhodla, že nejlepším přihlášeným projektem je regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice v Litomyšli. Pod oběma je podepsaná městská architektka Zdeňka Vydrová. „Rozhodně to byla vysoká profesní i lidská erudovanost, schopnost vyjednávat se všemi, schopnost udržet si nejvyšší kredit po mnoho let, dbát na kontinuitu, mimořádná rozlišovací schopnost, co je pro Litomyšl zásadně důležité, méně důležité a nedůležité a odvaha říkat to, a to nejdůležitější trpělivě vynucovat. Zdeňka Vydrová je v oboru výjimečná,“ reagoval architekt Josef Pleskot. Sama architektka bere první místo jako úspěch i výzvu. „Samozřejmě mě to potěšilo a zároveň nás to s městem zavazuje k další spolupráci," řekla Zdeňka Vydrová, která s Litomyšlí spolupracuje už 25 let. „Moc blahopřeji naší městské architektce Zdeňce Vydrové, která získala v ostré konkurenci ocenění Architekt obci,“ prohlásil bezprostředně po vyhlášení vítězů starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

 

Do soutěže Architekt obci se mohli hlásit obce a architekti z celé republiky s projekty typu: územní i regulační plán, územní či obdobná studie s dopadem na veřejný prostor, jedna či série realizací stavebních objektů, které mají vliv na veřejný prostor v návaznosti na historický kontext. Komise hodnotila celou řadu aspektů - kvalitu architektonického nebo urbanistického řešení, jeho udržitelnost, výběr místa včetně koncepčního řešení, spolupráci samosprávy s architektem i obyvateli a přínos pro kvalitu života lidí. „Vzhledem k tomu, co paní architektka Vydrová pro město udělala, byla pro nás její nominace do soutěže jasnou volbou. S Janou Bisovou a Antonínem Dokoupilem jsme nakonec vybrali její koncepci autobusového nádraží, regulační plán Mariánské ulice a koncepci úpravy Partyzánské ulice ve vazbě s protipovodňovými opatřeními a poslali je do soutěže,“ vysvětlujeme místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Regulační plán Mariánské ulice doplňuje chybějící zástavbu v památkové rezervaci, která zde chyběla a přiměřeně ji zahušťuje. Zdeňka Vydrová svojí koncepcí také ovlivnila podobu autobusového nádraží, kde původní rozlehlá asfaltová a jen zčásti využívaná plocha byla zkoncentrována do funkčních celků - služby, plochy zeleně a plochy pro parkování. Na základě přání některých obyvatel se architektka zapojila do přípravy protipovodňových opatření na řece Loučné, z čehož vzešla samostatná koncepce úpravy Partyzánské ulice. Ta respektuje ochranu před vodou, ale zároveň mění území na pobytový prostor. „Zdeňka je nejen architektka, ale i skvělá žena a její práce je pro nás neustálou inspirací,“ doplňuje Michal Kortyš.

Na druhém místě se v soutěži umístilo duo Líbeznice a Atelier M1 architekti, na třetím pak Trojanovice a architekt Kamil Mrva. Kategorii „Klikař“, v níž hlasovala veřejnost, vyhrál projekt obce Lužná a architekta Václava Dvořáka. Soutěž Architekt obci vůbec poprvé v historii uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a časopisem Moderní obec.

 

 


datum zveřejnění: 22. 9. 2016
datum aktualizace: 23. 9. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 

Architekt obci 2016

obrázek k aktualitě Ocenění Architekt obci pro arch. Vydrovou a Litomyšl

obrázek k aktualitě Ocenění Architekt obci pro arch. Vydrovou a Litomyšl

obrázek k aktualitě Ocenění Architekt obci pro arch. Vydrovou a Litomyšl

obrázek k aktualitě Ocenění Architekt obci pro arch. Vydrovou a Litomyšl


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty