Litomysl Město pro lidi

Ceník parkovného pro rok 2017 se nemění

Rada města Litomyšle na svém jednání 12. září schválila ceník parkovného na rok 2017. Je stejný jako v minulém roce. Systém i ceny se tedy pro řidiče nemění. V prodeji opět budou parkovací známky, ale zaplatit parkovné bude samozřejmě možné také v některém z automatů.

Základní parkovací známka stojí opět 300 Kč na kalendářní rok. Platná je pouze s ve vozidle umístěným parkovacím kotoučem, na němž je označen čas začátku parkování. Touto známkou řidič prokazuje zaplacení ceny parkovného na dobu maximálně 120 minut od času nastaveného na parkovacím kotouči. K zakoupení není třeba předkládat doklady. Známku je možné pořídit v Informačním centru Litomyšl. Nově bylo přijato pravidlo, že ve vozidle může být viditelně umístěn pouze jeden parkovací kotouč, aby byl jednoznačně patrný čas začátku parkování.

Residenční parkovací známka stojí 600 Kč na kalendářní rok a je určena pouze pro vozidla v prokazatelném užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů nemovitostí ve zpoplatněných zónách. Kupující předkládá technický průkaz vozidla a občanský průkaz, nájemní smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto parkovací známku je možno zakoupit na služebně Městské policie Litomyšl.

Poslední parkovací známkou je abonentní. Stojí 5 000 Kč na kalendářní rok a k jejímu zakoupení není třeba předkládat doklady. Tuto parkovací známku zakoupíte v Informačním centru Litomyšl.

Řidiči, kteří si nechtějí kupovat parkovací známku, mohou využít parkovacích automatů. Cena první hodiny je 10 Kč. Každá další hodina stojí 30 Kč. Za celodenní parkování řidič zaplatí 100 Kč.

Provozovatelům ubytovacích zařízení jsou k dispozici parkovací lístky, které mohou poskytovat svým klientům. Parkovací lístek od ubytovatele je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení s umístěním provozovny ve zpoplatněných zónách. Parkovací lístky nakupuje provozovatel ubytovacího zařízení, který předkládá doklad o provozování ubytovací činnosti s umístěním provozovny ve zpoplatněných zónách. Lístek je platný pouze v případě vyplnění jeho předtištěných údajů a s razítkem ubytovatele. K dispozici jsou lístky hodinové za 10 Kč, denní za 50 Kč a týdenní za 250 Kč. Parkovací lístky budou v prodeji na služebně Městské policie Litomyšl.

Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením), osobu sluchově postiženou (označení O2) nebo lékaře konajícího návštěvní službu za parkování neplatí. Označení musí být viditelně umístěno ve vozidle. Řidič vozidla, který se účastní svatebního obřadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání.

O bezplatném vydání parkovací známky rozhoduje Rada města Litomyšle.

 

 

.

datum zveřejnění: 19. 09. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 

obrázek k aktualitě Ceník parkovného pro rok 2017 se nemění


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty