Litomysl Město pro lidi

Litomyšlské dny barokní tradice

Koncerty, bohoslužby, procesí, módní přehlídka liturgických rouch… To je nový, osmidenní, festival, který se v Litomyšli uskuteční od 14. do 21. srpna. Akce nese název Litomyšlské dny barokní tradice a spojuje duchovno a kulturu. Uskuteční se nejen v Litomyšli, ale část naplánovali pořadatelé i do zámku v Nových Hradech.

Osmidenní festival má připomenout a akcentovat stále živé dědictví barokní doby. Baroko totiž přispělo nevídanou měrou české kultuře, ale i spiritualitě. Festival by neměl uhasit jenom naši žízeň po společenském životě a kultuře, ale měl by také nasytit hladovějící po duchovní potravě. Vedle koncertů barokní hudby a přednášky na téma barokního sochařství proto proběhnou i pobožnosti, mše nebo procesí. Program bude bohatý a každý den se bude dít něco. Celý festivalový oktáv budou ohraničovat slavnostní mše svaté. Ta závěrečná bude dokonce v latině. Obě však budou doprovázeny krásnou hudbou českých i zahraničních barokních skladatelů v podání souboru Consortio Melcelii z Královéhradecka. Uskuteční se dva koncerty, přednáška dr. Marešové nebo páteční pěší pouť s procesím do Nedošínského háje, kde se bude konat poutní mše svatá u kapličky sv. Antonína Paduánského. Během celého týdne bude potom otevřena výstava barokní liturgie v budově proboštství, večerní mše se budou konat v barokním kostele sv. Anny na hřbitově.

Kompletní program je ke zhlédnutí na webových stránkách festivalu http://baroknilitomysl.wz.cz/, najdete ho také na plakátech. Pořádá římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl s pastýřským požehnáním Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého, pod záštitou starosty města Litomyšle Radomila Kašpara, s podporou města Litomyšl, tiskárny H.R.G. a RNDr. Marie Kárské a ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl a výstavou Tvář.

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

datum zveřejnění: 16. 08. 2016
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Litomyšlské dny barokní tradice

obrázek k aktualitě Litomyšlské dny barokní tradice


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty