Litomysl Město pro lidi

Výběrové řízení na obsazení parkovacích stání

Na ulici Z. Kopala v blízkosti výstavby nových bytových domů je v současné době dokončován objekt parkovacího domu. Krytá i otevřená garážová stání nyní Městský úřad Litomyšl nabízí ve výběrovém řízení k pronájmu. Vyplněné přihlášky je možné na radnici odevzdat do 23. 9. 2016

Parkovací dům má 22 krytých garážových stání (spodní patro) a 21 nekrytých garážových stání. Obě úrovně garážových stání budou uzavřeny zařízením ovládaným dálkovým ovladačem. Rada města Litomyšle (RaM) stanovila svým usnesením 402/2016 tato základní pravidla pronájmu:

Přednostně jsou parkovací stání nabízena pro potřeby nájemníků a majitelů bytů čtyř nových bytových domů (tzv. městské vily) v počtu 1 stání/byt.

Cena pronájmu parkovacích stání:
- krytá zapuštěná stání ............. 500 Kč/měsíc včetně DPH
- nekrytá horní stání ................  300 Kč/měsíc  včetně DPH

Pro potřeby výběrového řízení na obsazení těchto garážových míst připravil MěÚ Litomyšl tiskopis přihlášky, která je k dispozici na podatelně MěÚ Litomyšl, Bří Šťastných 1000, nebo na www.litomysl.cz jako příloha informace o vyhlášení výběrového řízení (viz vpravo). Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na MěÚ Litomyšl do 23. 9. 2016. Přidělení konkrétních parkovací stání bude vylosováno a potvrzeno na  jednání RaM. Nejdříve budou přidělována krytá garážová stání a potom nekrytá garážová stání. Pokud žadatel na přihlášce zaškrtne zájem o oba druhy stání, bude v případě, že mu nebude přiděleno kryté stání, zařazen do losování nekrytých stání.

Pro případy, kdy zájemce o garážové stání je rozdílný od majitele nebo budoucího majitele bytu, je třeba na přihlášku do výběrového řízení uvést i jména vlastníků nebo budoucích vlastníků a získat i jejich podpis (to neplatí pro byty v majetku města). MěÚ bude totiž srovnávat údaje uvedené na přihlášce s údaji v katastru nemovitostí a s údaji, které jim poskytne developerská společnost prodávající byty ve výstavbě. U městských bytů musí být žadatel uveden v seznamu osob bydlících v bytě dle evidence správce bytového fondu města.

Povinným údajem na přihlášce bude e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu žadatele, na které bude podána zpráva o výsledcích výběrového řízení a případný pokyn k uzavření nájemní smlouvy.

V případě, že nebudou všechna garážová stání obsazena dle předchozího, budou zbývající určena osobám s bydlištěm na ulici Z. Kopala (i další stání na byt ve výše uvedených objektech). Doplňkové výběrové řízení bude případně vyhlášeno následně. V současné době nebude MěÚ zakládat přihlášky z okruhu těchto žadatelů.

Pronájem garážových stání budou zajišťovat Městské služby Litomyšl, stejně jako u ostatních garážových objektů. Smlouvy budou uzavírány a placení nájmu bude probíhat v ročním režimu. Jejich obnovení bude závislé na zájmu nájemce a placení nájemného. Vlastník ani provozovatel garážových stání nebude zodpovídat za škody na vozidle, které vzniknou v objektu garážových stání v důsledku jednání jiné osoby ani za zcizení vozidel.

 

Ing. Pavel Jiráň
vedoucí odboru místního a silničního hospodářství

datum zveřejnění: 15. 08. 2016
datum aktualizace: 22. 08. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 

obrázek k aktualitě Výběrové řízení na obsazení parkovacích stání


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty