Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání

Madona z Osíka jako umělecká památka, starobylý kultovní předmět a svědek současnosti je až do konce letošního roku k vidění v kryptě kostela Nalezení sv. Kříže. Od zahájení Smetanovy Litomyšle shlédlo expozici již víc než 1.000 návštěvníků. Připraven je i bohatý doprovodný program.

Autorem výstavy je architekt Josef Pleskot, ten však neupravil jen „výstavní prostor“, ale opatřil vzácnou sochu i novou tváří, kterou sám navrhl.
Otevřeno je v červnu až září denně 14.00-18.00 hodin a v době konání pořadů festivalu Smetanova Litomyšl, dále od října do prosince so, ne a státní svátky 14.00-18.00 hodin.

Nejbližším doprovodným programem je přednáška s debatou na téma Nové umění ve starém kostele. Hlavními hosty bude Tomáš Halík a Norbert Schmidt. Akce se koná ve středu 29. června od 18.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli.   

Současné umění a starý kostel – dva světy, které nemají nic společného? Je církev muzeální instituce, ve které má domov jen dávno minulá kultura a podivná výtvarničina, která nemá nic společného s tím, co potkáváme v Tate Modern nebo v MOMA? A co současné umění, je to jen nesrozumitelná hra se skleněnými perlami pro několik zasvěcenců či snobů? Nebo dosahuje přece jen občas hloubek jako kdysi Fra Angelico či Michelangelo? Žijeme dnes opravdu v několika paralelních světech, které se v nejlepším případě nanejvýš z dálky jen tiše pozdraví?

Na tyto a podobné otázky se pokusí na příkladech několika intervencí současného umění v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze odpovědět prof. Tomáš Halík a architekt Norbert Schmidt. Z jiného úhlu pohledu tak rozkryjí základní téma, které nese i unikátní litomyšlskou "výstavu" Madony z Osíka: Jak rozvíjet velké dědictví minulosti?

Katalog Tvář
U příležitosti výstavy Tvář vyšel v nakladatelství Arbor Vitae katalog v krásné grafické úpravě pana Jiřího Lammela. Má 52 stran a obsahuje jak rozhovor s Josefem Pleskotem, tak i obsáhlé texty obou kurátorů Jana Royta a Norberta Schmidta. Najdete zde i stať Pavola Černého o Madoně z Osíka, text o zvukové instalaci Slavomíra Hořínky nebo úvahu Martina Bedřicha "Tvář jako překážka", která už otevírá diskusi nad celou problematikou (nové) "tváře". Katalog doplňují fotografie Martina Frouze, Pavla Vopálky a Evy Vopátkové.

Doprovodný program:
Hledání tváře
panelová debata v kostele Nalezení sv. Kříže, Litomyšl
pátek 10. června v 18.00 hodin
Martin Janda, Josef Pleskot, Jan Royt
moderuje Norbert Schmidt

Tomáš Halík, Norbert Schmidt
Nejsv. Salvátor – nové umění ve starém kostele
přednáška s debatou v zámecké jízdárně
středa 29. června 2016 v 18.00 hodin

Madona z Osíka a její nová tvář
komentovaná prohlídka výstavy s Karolem Bayerem a Martinem Jandou
kostel Nalezení sv. Kříže v Litomyšli
neděle 21. srpna 2016 v 11.30 hodin
(bezprostředně po Slavnostní barokní mši svaté, která začíná v 10.15 hodin)

Nové tváře starých soch
podzim 2016, Litomyšl
odborná konference otevřená širší veřejnosti

 

 

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 27. 06. 2016
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání

obrázek k aktualitě Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání

obrázek k aktualitě Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání

obrázek k aktualitě Tvář - příběh ztracení a touha znovunalézání


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty