Litomysl Město pro lidi

První zvon je díky vašim darům v Piaristickém chrámu

Od 30. dubna si můžete prohlédnout první z trojice živých zvonů, které mají znít z věže chrámu Nalezení sv. Kříže. Jako první byl odlit zvon Panna Marie. Děkujeme za vaše dary a věříme, že při příležitostí 75. výročí od zabavení předchozích zvonů se nám podaří rozeznít celý trojlístek živých zvonů.

Zvon, který nese jméno svého předchůdce, Panna Marie je odlit z bronzu v provedení středního žebra a je tónu B1. Váží zhruba 380 kg a jeho spodní průměr je 880 mm. Do piaristického chrámu dorazil v předvečer zahájení sezóny lázní ducha. „Na tento zvon přispěla veřejná sbírka, takže si ho zaplatili lidé. O to větší má pro nás všechny hodnotu a sílu,“ reagoval místostarosta Litomyšle Michal Kortyš. Zvon do svého vysvěcení a zavěšení do věže bude v kostele veřejně přístupný. Již brzy by mu ale měl dělat společnost druhý z trojice plánovaných zvonů. „Na druhý zvon je už podepsaná smlouva s mecenášem a doufáme, že se nám podaří dotáhnout do konce pořízení také třetího zvonu,“ informoval Michal Kortyš.

Zvon Panna Marie má ale ztvárnění, na které nejsou ve zvonařských dílnách zvyklí. „Kolem dokola je ozdobený umělecky zpodobněným citátem z Bible od výtvarníka Václava Kočího a svatomariánským symbolem,“ upřesnil vedoucí Oddělení rozvoje Městského úřadu Litomyšl Antonín Dokoupil. „Byli jsme na arcibiskupství s Mons. Mrázem konzultovat zdobení zvonu a dozvěděli jsme se, že se jako svatomariánský atribut používá stylizované MA až v abstraktní podobě. Na základě toho mě napadlo ztvárnění a začal jsem s tím pracovat ve svém geometrickém fontu. K tomu jsem pak přidal kříž,“ vysvětlil výtvarník Václav Kočí. Text ve výsledku vypadá jako krajkové zdobení, ale když přistoupíte blíže, můžete se začíst. Zvon vás tedy láká k osobnějšímu setkání, k zastavení, soustředění a zamyšlení… „Jsou to dvě dimenze, které jsme k sobě spojili, a je úžasné, že to šlo. V kovu se nám to krásně ukázalo,“ reagovala majitelka Zvonařské dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova Leticie Vránová Dytrychová. Abstraktní monogramu už Václav Kočí připravuje také na další dva zvony. V kostele bude ještě bít Sv. Václav a Sv. Josef. Poslední zvony stejných jmen byly zrekvírovány a zničeny v roce 1942.

Cena za zhotovení zvonu Panna Marie byla 256 tisíc korun a částka půjde ze sbírkového účtu. Veřejná sbírka ale stále pokračuje. Zbývá totiž pokrýt náklady na třetí zvon. Celková částka na výrobu a instalaci tří nových zvonů je vyčíslena na 1 milion 500 tisíc korun. Sbírka byla zahájena 1. února 2014 a má bankovní účet: 107-6430890207/0100.  Přispět můžete také do označených kasiček a uzavřít lze samozřejmě i darovací smlouvu. Děkujeme za vaše dary. Informace o veřejné sbírce získáte na webu města: www.litomysl.cz/?id_str=1391581768296.

Odlití zvonu město svěřilo Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova. Jedná se o jednoho z největších evropských výrobců zvonů. Firma má stálou zvonařskou expozici v muzeu Komenského v Přerově a její zvony se objevily v roce 2005 na světové výstavě EXPO v japonském Aichi. Mezi nejslavnější výrobky firmy patří zvon darovaný papeži Janu Pavlu II., když roku 1990 navštívil Československo, nebo výroba sedmi zvonů k projektu Zvony smíření a tolerance pro katedrálu sv. Martina v Bratislavě. Zvony dodávala do všech koutů světa včetně Japonska, Texasu nebo Jihoafrické republiky. Důkazem o kvalitě zvonů se stala dodávka dvou zvonů pro vídeňskou filharmonii a také několik zvonkoher v různých městech světa. Největší zvon, jejž dílna zrestaurovala, byl Urban pro košickou katedrálu s hmotností 6 200 kg. Firma se zabývá též restaurátorskými pracemi a výrobou předmětů technikou přesného lití.

 

Mgr. Jana Bisová
vedoucí tiskového oddělení

datum zveřejnění: 04. 05. 2016
datum aktualizace: 07. 05. 2016
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě První zvon je díky vašim darům v Piaristickém chrámu

obrázek k aktualitě První zvon je díky vašim darům v Piaristickém chrámu

obrázek k aktualitě První zvon je díky vašim darům v Piaristickém chrámu

obrázek k aktualitě První zvon je díky vašim darům v Piaristickém chrámu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty