Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Smyslem umění je rozvíjet diskuze

Umělecké dílo z ateliéru výtvarníka Lukáše Rittsteina umístěné v rámci výstavy pořádané Galerií Miroslava Kubíka v Klášterních zahradách v Litomyšli názorově rozdělilo veřejnost. Desetitunový objekt autobusu zapůsobil až do té míry, že vznikla petice za jeho odstranění.

Ať už ale názorové tábory mávají jakoukoli vlajkou, je nutné si uvědomit, že se jedná o moderní umění, které má v lidech emoce vyvolávat, nutit je pochopit a hledat smysl, záměr autora...

Výlet lidstva na planetu Zemi

Moderní umění by se dalo přirovnat k poezii. K básním plným metafor, které je třeba hledat. Cesta k pochopení nemusí být vždy jednoduchá. S hledáním skrytých podobností díla v Klášterních zahradách může pomoci sám autor Lukáš Rittstein. „Antropologický putovní monument Tour 2010 doplněný dvěma žulovými menhiry je dočasně instalován v Klášterních zahradách v rámci osvěžení a zpestření kulturního života města Litomyšle. Aktuálním tématem sochy je propojení lidstva nejmodernějšími technologiemi ve vrcholném stadiu globalizace, ve které žijeme. Národy, etnika, křesťané, muslimové, přírodní národy… všichni máme dnes přístup ke stejnému vědění a informacím. To z nás symbolicky dělá pasažéry jakéhosi výletu lidstva na planetu Zemi, jehož smysl a cíl je zahalen tajemstvím. Ze sedadel, na kterých sedíme, do tohoto mysteria symbolizovaného kosmickým tunelem v místě řidiče nemůžeme nahlédnout. To je mottem uměleckého objektu a zároveň motorem, který žene lidské bytosti řízené po tisíciletí pudy a instinkty k bádání a snění o podstatě vesmíru a lidské existence,“ říká výtvarník a dodává: „Tato mysteriózní nebeská brána je střežena dvěma žulovými menhiry, kusy skal, symboly divoké přírody, propojené přecpanými ,nákupními kufry automobilů´, které ztrácejí původní smysl. Připomínají medúzy, obláčky či tající ledovce. Tyto objekty s ekologickým poselstvím je možno vnímat jako zpochybnění materialismu současného světa. V Klášterních zahradách tak dočasně vzniká prostor pro diskuse, zamyšlení i meditaci v rezonanci a dialogu s duchovní gotickou i renesanční požitkovou architekturou.“ Návštěvníci navíc mají možnost uvnitř autobusu zhlédnout projekci dokumentu o původních domorodých kmenech na Nové Guiney. Lukáš Rittstein se svojí partnerkou Bárou Šlapetovou strávili za posledních 20 roků mnoho času v této oblasti a z jejich pobytů vznikla celá řada děl – soch, fotografií a videí inspirovaných těmito přírodními lidmi.

Diskuze je vítána

Smyslem umění ve veřejném prostoru je osvěžovat, vzbuzovat otázky, rozvíjet diskuse o významu a podstatě věcí v kontextu doby. Je to potvrzení, že dané věci jsou živé a aktuální. Autor očekává, že jeho dílo bude vyvolávat diskuze. „Je mi ctí, že v samém srdci Evropy, v malebném městě s bohatým kulturním programem jako je Litomyšli, tyto věci mohou vzbudit diskuzi, osvěžit život… Jsem mile potěšen, že diskuze je tak bouřlivá,“ reaguje výtvarník a majitel Galerie Miroslava Kubíka Martin Kubík k tomu dodává: „Diskuse je úplně běžná věc v demokratické společnosti a považujeme za samozřejmé, že ne všichni mají stejný názor na vystavené dílo. Jsme pyšní na to, že žijeme ve městě, které dlouhodobě podporuje umění a architekturu na té nejvyšší možné úrovni a že v rámci nejsoučasnějších kulturních trendů umožňují takovýto kulturní program, aniž by zatížili rozpočet města. Veškeré náklady jsou hrazené ze soukromých prostředků. Dílo je umístěno v Klášterních zahradách dočasně a Galerie Miroslava Kubíka se zaručila, že uvede prostory do původního stavu.“

Moderní umění patří k životu

Současné umění je často společností vnímáno kontroverzně, nehledá se jeho význam, smysl a odkaz. Díla jsou zavrhována z formálních důvodů, protože nesplňují jakási kritéria tradičního umění, z formálních důvodů lze totiž zavrhnout jakékoliv umění. A to Rada města Litomyšle nechtěla. Přestože při rozhodování o umístění Rittsteinova díla nebyla jednotná, dala mu šanci. „Mám za  to, že máme povinnost přinášet této společnosti mimořádně projekty, které by ukazovaly další cesty ve vývoji lidstva. Proto jsme také podpořili instalaci uměleckých děl Lukáše Rittsteina. Není to tak,  že bychom se ztotožňovali s jeho uměleckým pojetím, ale jsme povinni poskytnout veřejný prostor právě proto, abychom umožnili modernímu umění konfrontaci s názorem veřejnosti. Moderní umění patří k našemu životu a na  tuto konfrontaci má nárok,“ říká starosta Litomyšle Radomil Kašpar a dodává: „Víme, že už v den instalace díla vznikla elektronická petice. Jde o demokratický způsob projevení názoru a samozřejmě jsme připraveni se jí zabývat. “

Umělecký objekt není horolezecká stěna

Instalace díla Tour 2010 navazuje na představení této sochy v centru současného umění DOX na výstavě vítězů nejprestižnější ceny pro umělce v ČR, ceny Jindřicha Chalupeckého, nebo na vystavení objektu na Terase Evropy v Drážďanech jednou z nejprestižnějších evropských institucí Neue Albertina v Drážďanech. Vždy bylo veřejností velice dobře přijato. Klášterní zahrady ale patří k nejoblíbenějším místům v Litomyšli. Jejich poklid byl podle názorů některých lidí uměleckým dílem narušen. Instalovat tento objekt v Praze či jiné metropoli, zřejmě by nevyvolalo takový rozruch jako v desetitisícové Litomyšli. A zřejmě by tolik nevadilo ani v Litomyšli, nebýt právě v Klášterních zahradách. Proč tedy právě tam? „Na tento kontext navazuje instalace v Klášterních zahradách, čímž se Litomyšl začleňuje do nejsoučasnější kulturní diskuse probíhající v evropských metropolích. Autor díla Lukáš Rittstein měl podmínku, že prostory, kde budou jeho díla umístěna, budou na noc uzavřené. V úvahu tedy připadala jen dvě místa, a to zámecké zahrady a Klášterní zahrady. Volba padla na Klášterní zahrady i kvůli možnosti současného dialogu s historickým kontextem místa. Autor zvažoval ještě umístění objektů, které úzce souvisejí se sochou, která na Expu 2015 v italském Miláně tvořila dominantu českého národního pavilonu a stala se nejatraktivnějším a nejvíce fotografovaným monumentem Expa 2015. Vzhledem ke geniu loci Klášterních zahrad a faktu, že v interiéru sochy je promítán film Prodaná nevěsta, staly se tyto objekty vhodnějšími,“ vysvětluje Martin Kubík. Ovšem fakt, že je dílo bezprostředně přístupné veřejnosti, některé láká k tomu si ho plést se skluzavkou. „Předpokládáme, že většina lidí ví, že umělecké objekty neslouží jako horolezecká stěna. Na objektu je vyznačeno, že není určen k prolézání z důvodu bezpečnosti návštěvníků a samozřejmě i rizika poškození uměleckého díla. Socha bude přístupná za účasti kustodky od pondělí do čtvrtka vždy od 14.00 do 17.00 hod., v pátek a neděli od 12.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 17.00 hod.,“ dodává galerista.

Dílo Tour 2010 bude v Klášterních zahradách podle organizátorů umístěno do konce srpna. Výstava S astronautickou lehkostí motýla zpět do kamene potrvá do 27. května, kdy bude zakončena dernisáží. Dílu můžete tedy dát šanci – snažit se ho pochopit a hledat jeho smysl -, nebo ho šmahem odsoudit a zařadit mezi „šrot“, ale i tak návštěvníka donutí se jím zabývat, ať už v pozitivní či negativní rovině.

Lukáš Rittstein v letech 1991–1997 studoval Akademii výtvarných umění v Praze a v letech 1997–1999 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V roce 1999 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. V letech 1997–2008 podnikal s fotografkou a malířkou Barborou Šlapetovou expedice na Novou Guineu za domorodými kmeny. Jejich kniha z těchto cest Proč je noc černá obdržela v roce 2005 cenu za objev roku Magnesia Litera. Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová se podíleli na české expozici světové výstavy Expo 2010 v Šanghaji projektem představujícím symbiózu města a přírody. Na Expu 2015 v italském Miláně tvořila jeho socha dominantu českého národního pavilonu a stala se nejatraktivnějším a nejvíce fotografovaným monumentem výstavy.

Snímky díla: v Klášterních zahradách v Litomyšli, centru současného umění DOX v Praze a na Terase Evropy v Drážďanech. Foto: archiv města Litomyšle, DOXu a Albertina.

 

Mgr. Jana Bisová
vedoucí tiskového oddělení

datum zveřejnění: 12. 4. 2016
datum aktualizace: 13. 4. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 

obrázek k aktualitě Smyslem umění je rozvíjet diskuze

obrázek k aktualitě Smyslem umění je rozvíjet diskuze

obrázek k aktualitě Smyslem umění je rozvíjet diskuze


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty