Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Ve všedních dnech bude záchranka bez lékaře

Litomyšlská radnice obdržela 10. března 2016 dopis ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK) MUDr. Pavla Svobody. Ten v něm informuje o částečné transformaci posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) v Litomyšli. Od dubna bude záchranka ve všední dny přes den bez lékaře.

Od 1. dubna budou denní směny ve všedních dnech zajišťovat posádky bez lékaře, tedy rychlá záchranná pomoc (RZP). Důvodem je nedostatek doktorů. „I přes enormní nasazení našich a nemocničních lékařů se nedaří pokrývat plně všechny směny lékaři, aniž bychom nenaráželi na psychické a fyzické limity našich elitních lékařů, na možnosti jejich dalších zaměstnavatelů a i limity dané zákoníkem práce a dalšími normami,“ vysvětluje ředitel Pavel Svoboda a dodává: „Dosavadní trvalý celoroční režim RLP bude po dobu denní směny, a to pouze ve všední dny, nahrazen plně dostačujícím nelékařským režimem rychlé zdravotnické pomoci RZP.“ Zdůrazňuje zároveň, že záchranná služba Litomyšl neopouští a nikdy neopustí. Pouze třetinu z non-stop provozu bude bez lékaře v posádce. „Přednemocniční péče byla, je a bude vždy zajištěna. Jak lékařská, tak mnohem častější nelékařská. Dovolím si říci, že odborná veřejnost ani naši pacienti tuto plánovanou a racionální změnu ani nepoznají.“ V Litomyšli tedy dochází k transformaci na hybridní lékařsko/nelékařský záchranářský režim, který se osvědčil v minulých letech nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České republice. Je podporován odbornými společnostmi a je vynucen jen a pouze nedostatkem disponibilních lékařů pro posádky. Jejich novým rozmístěním po kraji musí vedení záchranky racionálně a operativně reagovat na personální krizi, která se v posledních letech stále více dotýká i nemocničních zařízení a ambulantních specialistů různých oborů. „Současná situace na záchrance nás vůbec netěší. Nedostatek lékařů je ale bohužel už celorepublikový problém a my s tím nic nenaděláme. Samozřejmě jsme se snažili diskutovat o možných řešeních dané situace, ale bylo by to na úkor Litomyšlské nemocnice. Lékařů je skutečně nedostatek a jejich nasazení má své limity,“ reagoval starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Rád bych poděkoval všem, kteří dosud pomáhali a sloužili na litomyšlské základně záchranky,“ vyjádřil díky starosta.  

O kritické situaci v českém zdravotnictví svědčí i otevřený dopis prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka předsedovi vlády a svolaná tisková konference. „Chci tímto upozornit občany na rozpad českého zdravotnictví. Obrátili jsme se otevřeným dopisem na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku a jeho prostřednictvím na celou vládu, protože naší povinností je varovat občany. Základní úlohou je zajistit každému občanovi kvalitní, dostupnou a bezpečnou zdravotní péči, když ji potřebuje a v místě, kde ji potřebuje. Ani přes obětavou práci tisíců lékařů a sester není zdravotnictví v současnosti schopné tuto úlohu plnit,“ prohlásil Milan Kubek a dodal: „Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví, která se projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany.“

Přednemocniční péče pro Litomyšl a okolí bude zajištěna, tak jako třeba v minulých letech při částečné nebo plné transformaci v Lanškrouně, Moravské Třebové, Poličce, Holicích, Přelouči či Žamberku. „Nikde nedošlo ke zhoršení námi poskytované přednemocniční péče,“ uvedl Pavel Svoboda. Podle jeho slov se v případě personální stabilizace českého zdravotnictví lékaři do Litomyšle vrátí. Nutná částečná transformace litomyšlské stanice záchranky byla projednána s vedením krajského úřadu - odborem zdravotnictví, odbornou veřejností, zaměstnanci, odborovou organizací, VZP, Asociací ZZS ČR a představiteli Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

zveřejnila Mgr. Jana Bisová, vedoucí tiskového oddělení
foto archiv ZZS PAK

datum zveřejnění: 10. 3. 2016
datum aktualizace: 1. 4. 2016
zveřejnil: Mgr. Jana Bisová 

obrázek k aktualitě Ve všedních dnech bude záchranka bez lékaře


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty