Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Obnova nábřeží řeky Loučné zahájena

Záměrem projektu je zpřístupnění řeky Loučné a vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času v lokalitě Vodní valy. Menšími úpravami projde také park u Smetanova domu. Investorem je město Litomyšl s podporou Nadace Proměny Karla Komárka.

Základní informace:
Investor: Město Litomyšl s podporou Nadace Proměny Karla Komárka  
Autoři návrhu: Ing. arch. MgA. Martin Rusina a Ing. arch. Martin Frei    
Realizace: Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA – VYKRUT
Dokončení: listopad 2016
Celkové náklady: cca 30 milionů Kč
Financování: max. 25 milionů Kč z Nadace Proměny    

S příchodem února se na Vodních valech v úseku mezi splavem a střední pedagogickou školou a v parku u Smetanova domu začalo s realizací projektu „Obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli“. Stavebních a vegetačních prací se ujala Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele. Ve čtvrtek 11. února se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene stavby.

Na projektu obnovy nábřeží řeky Loučné se pracuje již od roku 2012. „Jsme tedy rádi, že jsme se konečně dostali k tomu, že budeme projekt realizovat,“ prohlásil starosta Litomyšle Radomil Kašpar. Podle autorů architektonického řešení architektů Martina Rusiny a Martina Freie se území skládá ze čtyř částí s různým charakterem (ulice Vodní valy, nábřeží, řeka Loučná a park u Smetanova domu). Tyto části představují čtyři samostatné městské prostory, jejichž vlastnosti se po vhodném propojení vzájemně doplňují. Hlavní myšlenkou architektonického řešení je sjednocení těchto čtyř prostorů do jednoho funkčního celku a koncepční úpravy prostorů ve vztahu k tomuto celku. O realizaci jejich vize se tedy postará Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT. „Jsme převážně stavařská firma a vše budeme realizovat našimi kapacitami a s naším partnerem. Každý projekt je svým způsobem unikátní, a tak se těšíme i na tento,“ prohlásil ředitel závodu Čechy východ firmy Eurovia Michal Šumpík.

Práce Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT zahájila již začátkem února, protože na realizaci má deset měsíců. Mezi první kroky patřila demontáž stávajícího dětského hřiště. „Na Vodních valech bylo poměrně dobře vybavené dětské hřiště. Herní prvky z něho přemístíme do jiných lokalit v Litomyšli, protože v projektu se počítá s hřištěm novým,“ upřesnil Radomil Kašpar. Ošetřena bude také zeleň, kdy se odstraní původní konstrukce, a upraví se terén. Zásahy do vegetace, nutné kvůli prováděným úpravám, budou však minimální a naopak se množství nových solitérních stromů vysadí. Břehy Loučné si ponechají divočejší, přírodní ráz. Nábřeží s dětským hřištěm bude průchozí pod korunami vzrostlých stromů. Olemuje ho zídka z červeného betonu. Odtud bude možné přejít přes visutou lávku na druhý břeh do prosvětleného parku, kde se více otevře pobytová louka. U Smetanova domu vznikne zastřešený pavilon s opěrnou zdí a schodištěm. Keřovou clonu u jednoho z přilehlých domů vytvoří tisy a park doplní břízy bělokoré, břízy černé a několik borovic.  V ulici Vodní valy vznikne obytná zóna s rozšířeným chodníkem. Přibude třešeň a několik dalších druhů dřevin, které nahradí starší stromy, dlouhodobě ošetřované nevhodným ořezem. Husté keře pámelníků vystřídají keřové vrby. Nad objektem vodárny vznikne vyhlídka, přímo u řeky odpočinková mola a výklopné plošiny k posezení. Před kavárnou bude dřevěná paluba s posezením a dobrým výhledem především na pískoviště ve tvaru hory, které bude určené nejmenším dětem. Dalšími sochařsky ztvárněnými objekty v prostoru nábřeží budou kolotoč, prolézačka s ozvučnými bubínky ve tvaru roury, lanovka, houpačky „Cik cak“, prolézačka se skluzavkou připomínající ucho, malá lochneska s houpacím košem a rozvlněný zvukovod „had.“ Park získá také nové travnaté, zpevněné a mlatové plochy.

„V obnoveném prostoru nábřeží naleznou své místo také originální informační prvky, které mají mít pro obyvatele Litomyšle více osobní povahu. S jejich ztvárněním se architekti obrátili na grafické studio Colmo. Jeho snahou je nechat spoluutvářet tyto drobné poetické „vzkazy“ v prostoru nábřeží přímo těmi, kdo sem chodí, a dodat jim tak požadovanou autentičnost,“ sdělila k závěrečné fázi projektu Jana Říhová z Nadace Proměny Karla Komárka, která na celkovou realizaci poskytne městu finanční příspěvek do výše 25 milionů korun. Podíl města je až 5 milionů korun.

Veškeré stavební a vegetační úpravy by měly být dokončeny ještě letos na podzim. V navazující etapě je plánováno také předláždění zbytku ulice a předmostí Smetanova domu.

Mgr. Jana Bisová,
tisková mluvčí města Litomyšle

Autory návrhu obnovy nábřeží Loučné jsou Rusina Frei architekti ve spolupráci se zahradním atelierem Partero. Herní prvky navrhla dvojice výtvarníků Pavla Sceranková a Dušan Zahoranský. Návrh informačního systému je dílem grafického studia Colmo.

Proměny v datech:
2012 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel
2013 / Architektonická soutěž
2014 / Územní řízení
2015 / Stavební řízení, výběr dodavatele
2016 / Stavební a vegetační úpravy
2017 / Otevření nábřeží veřejnosti

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 11. 2. 2016
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Obnova nábřeží řeky Loučné zahájena

obrázek k aktualitě Obnova nábřeží řeky Loučné zahájena

obrázek k aktualitě Obnova nábřeží řeky Loučné zahájena


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty