Litomysl Město pro lidi

Noc kostelů v litomyšlských sedmi kostelích

Poslední květnový pátek se opět otevřou dveře a vrata všech litomyšlských svatostánků. Již tradičně můžete strávit večer v dobré společnosti barokních soch, klenutých oblouků nebo Malichových kruhů. A jaké menu je pro vás letos připraveno? Ve všech 7 kostelech je pro vás nachystán Poutnický pas, do kterého můžete sbírat razítka. Také letos si přijdou na své děti.

Komentovaná prohlídka, divadlo Hanky Voříškové, koncert Vox Humana nebo třeba interaktivní divadlo Bratra Jana Palečka - to je jen malá ochutnávka toho, čím si můžete zpříjemnit páteční podvečer. Společné ekumenické zahájení proběhne tentokrát v kostele Rozeslání svatých Apoštolů na Toulovcově náměstí od 17 hodin. Ve všech sedmi kostelích je pro vás nachystán Poutnický pas, do kterého můžete sbírat razítka jednotlivých objektů. Ani letos jsme nezapomněli na děti. Celovečerní kostelová hra je motivována 600. výročím upálení mistra Jana Husa.  V každém kostele malý návštěvník obdrží omalovánku s kusem tajenky. Po vyluštění celé tajenky čeká na dítě drobná odměna. Ať už využijete připraveného programu, nebo navštívíte kostel „mimo hlavní čas“, věříme, že vám takto strávený májový večer udělá radost.

Otevřené dveře chrámu Nalezení sv. Kříže  
V pátek 29. května 2015 bude piaristický chrám otevřen v rámci celorepublikové akce Noc kostelů. Po celý večer budou pro návštěvníky chrámu připraveny tematické komentované prohlídky, biblické a historické kvízy i možnost navštívit vyhlídku na průčelí chrámu, která nabídne návštěvníkům jedinečný noční pohled na celé město.  Mezi 18. a 19. hodinou bude probíhat prohlídka zaměřená na piaristy, jejich historii a historii jejich působení v Litomyšli. Mezi 19. a 20. hodinou budou pro návštěvníky připraveny nejrůznější biblické a historické kvízy pro děti i dospělé. V době mezi 20. a 24. hodinou pak oživí návštěvu chrámu výklad o historii, vybavení a výzdobě kostela nebo historii piaristického gymnázia.

Kompletní program Noci kostelů v Litomyšli

17:00 ekumenické zahájení – Kostel Rozeslání sv. Apoštolů (Toulovcovo nám.)
doprovázeno hudbou litomyšlské Scholy

Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
18:00 Piaristé a jejich působení v Litomyšli
19:00 Biblické a historické kvízy pro děti i dospělé
20:00 Výklad o historii Nalezení sv. Kříže

Nový kostel Církve bratrské (Moravská ul.)
19:00 Palečkův útěk a návrat (loutkohra o jednom herci a jedné loutce)
19:30 názorný výklad a návod, jak si vyrobit svoji loutku
20:00 Písně sboru mládeže prokládané čtenými texty Písma svatého o světle
22:00; 22:15; 22:30 a 22:45 Večerníček, pohádka na dobrou noc a modlitba před spaním
18:00 - 18:20; 18:30 - 18:50; 21:00 - 21:20; 21:30 - 21:50 komentované prohlídky Nového kostela spolu s krátkým připomenutím historie Církve bratrské v Litomyšli.
Během večera možnost opéct za kostelem buřty

Kostel Povýšení svatého Kříže
18:00-20:00 komentované prohlídky kostela a expozice liturgie
20:00 koncert pěveckého sboru Vox Humana
21:00-23:30 komentované prohlídky kostela a expozice liturgie.
Dále po celý večer církevní vtipy a anekdoty, vyhlídka z kostelní věže, celovečerní adorace Nejsvětější svátosti oltářní v kapli sv. Markéty, odbíjení zvonů.

Kostel Českobratrské církve evangelické (Tomíčkova ul.)
18:30 Varhanní podvečer (Iveta Benešová)
19:00 Čtení z Písma, písně ze zpěvníku Svítání
21:00 Diakonie – středisko humanitární a rozvojové spolupráce
22:00 četba z Bible, písně

Kostel Církve československé husitské (Toulovcovo nám.)
18:00–20:00 komentované prohlídky kostela a fary
20:00 „Tři krátké pohádky z celého světa“ v podání žáků dramatického oboru ZUŠ v Litomyšli pod vedení paní učitelky Jany Paulové
21:00–23:00 komentované prohlídky kostela a fary
23.00 „Pohyblivé obrázky" - kreslené divadlo Hanky Voříškové doprovázené hudbou v podání manželů Heleny a Jiřího Vedralových
po celý večer rukodělná dílna manželů Lenky a Jiřího Kmoškových ze Sebranic s ochutnávkou domácího chleba

Kostel svaté Anny (na hřbitově)
17:30–22:30 celý večer hudba nejen českého baroka, kostel osvětlen svícemi

Kostel Rozeslání sv. Apoštolů (Toulavcovo nám.)
17:30–22:30 celý večer výstava obrazů s náboženskou tématikou od Věrky Kašparové, živá varhanní hudba

V kostelech jsou k vyzvednutí Poutnické pasy, do kterých návštěvníci mají možnost sbírat razítka jednotlivých kostelů. Děti zase můžou v kostelech plnit úkoly. Pokud jich splní všech sedm, čeká na ně drobná odměna.

 

 

vyvěsila Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 25. 05. 2015
datum aktualizace: 03. 06. 2015
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Noc kostelů v litomyšlských sedmi kostelích


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty