Litomysl Město pro lidi

Rok od zahájení sbírky na živé zvony

Již celý rok běží sbírka na „živé“ zvony do piaristického kostela Nalezení sv. Kříže. V tuto chvíli je nashromážděno bezmála 200 tisíc korun, město jedná také s případnými mecenáši. Náklady na výrobu nových zvonů a stavební úpravu věže jsou jsou odhadovány na 1 milion 500 tisíc korun. Díky za každý váš dar.

Ty byly v chrámu naposledy v roce 1942. Město Litomyšl se proto rozhodlo vrátit kostelu „duši“ a do věže opět umístit zvony s původními jmény sv. Václav, Panna Maria a sv. Josef. Kromě bankovního účtu, který byl pro účel veřejné sbírky zřízen, se za uplynulý rok plnily i kasičky rozmístěné po Litomyšli. V tuto chvíli je nashromážděno bezmála 200 tisíc korun.

V projektu Revitalizace zámeckého návrší financovaného z evropských peněz byly původně zvony zahrnuty. „Evropská unie nám je škrtla. Můj názor ale je, že kostel bez zvonů je kostel bez duše. Vyhlásili jsme proto před rokem sbírku na „živé“ zvony. Živé proto, že budou skutečně zvonit. Nyní čekáme na výsledek, ale snažíme se tomu i pomoci, sháníme mecenáše,“ uvedl místostarosta Litomyšle Michal Kortyš a dodal: „Myslím si, že máme dobře nastartováno. Zatím máme zhruba dvě stě tisíc korun, ale jsou některé kasičky, které nejsou vyprázdněné.“ Město hodlá se zvony vrátit do kostela i jejich historii. Měly by mít stejné váhy i tóniny. Původní velký zvon se jmenoval sv. Václav, vážil 773,2 kg, měl průměr 107,6 cm, výšku 115 cm, doznívání 135 s. Prostřední zvon nesl jméno Panna Maria, vážil 453,2 kg, měl průměr 90,1 cm, výšku 90 cm a doznívání 100 s. Nejmenším zvonem byl sv. Josef, který vážil 303,7 kg, měl průměr 80,4 cm, výšku 80 cm a doznívání 90 s. Jejich výroba a stavební práce v kostele jsou odhadovány na 1 milion 500 tisíc korun. „Sbírka stále běží a bude trvat i tento rok. Nemyslím si, že bychom vybrali celou částku, to ani nechceme. Snad se nám podaří sehnat mecenáše, kteří dosavadní částku trochu zvednou, a zbytek peněz by zřejmě dalo město. O schválení budeme zastupitelstvo města žádat možná letos nebo na začátku příštího roku,“ informoval místostarosta. Zároveň prozradil, že se již připravuje výběrové řízení. „Se záměrem jsem seznámil novou radu, která dala svolení k výběrovému řízení na dodávku nových zvonů a stavebních částí,“ sdělil Kortyš.

Loňské vyhlášení sbírky bylo provázeno také žádostí piaristů o navrácení kostela do jejich majetku. Tato skutečnost dost možná ovlivnila rozhodnutí některých lidí přispět na zvony. „Kostel byl a bude v Litomyšli. Rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli do sbírky přispět nebo ještě přispějí,“ řekl Michal Kortyš. Příspěvky je možné posílat buď na bankovní účet 107-6430890207/0100 nebo dar vhodit do některé z pokladniček. Ty jsou umístěny v infocentrech na Smetanově náměstí a na zámku, v hlavní budově městského úřadu a na dalších označených místech.

První zvony byly v dostavěném chrámu Nalezení sv. Kříže zavěšeny 18. září 1722. Při požáru v roce 1735 se však dva rozlily. Roku 1766 byly koupeny tři nové z Prahy, po požáru v roce 1775 se opět dva rozlily. Totéž následovalo při požáru v roce 1814. Až v roce 1818 byly odlity nové. Nové zvony sloužily až do roku 1917. Pokynem ze 14. 5. 1917 byly rekvírovány, 15. 5. 1917 sňaty a rozbity perlíkem. Další nové zvony byly pořízeny ze sbírky a instalovány v září roku 1932. Tyto zvony byly opět rekvírovány v březnu roku 1942. Dosud poslední zvony vyrobil Rudolf Perner v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.

Mgr. Jana Bisová, redakce Lilie

vyvěsila Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí města Litomyšl

datum zveřejnění: 05. 02. 2015
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Rok od zahájení sbírky na živé zvony

obrázek k aktualitě Rok od zahájení sbírky na živé zvony


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty