Litomysl Město pro lidi

Vánoční svátky v Litomyšli plné akcí a novinek

Přijďte se podívat na Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband, odneste si domů Betlémské světlo, prohlédněte si zámecký areál z výšky a prožijte první půlnoční mše svatou v novodobé historii chrámu Nalezení sv. Kříže. V příloze naleznete též pořad vánočních a novoročních bohoslužeb.

Štědrý den v Litomyšli

Štědrovečerní koledování se skupinou Věneband
13.30 – 15.00 hod. • před budovou Regionálního muzea v Litomyšli
Občerstvení zajišťuje Skautské středisko Litomyšl

Odneste si Betlémské světlo
13.30 – 15.00 hod. • krypta chrámu Nalezení sv. Kříže

Chrám Nalezení sv. Kříže – vyhlídka
13.30 – 15.00 hod. • chrám Nalezení sv. Kříže

První půlnoční bohoslužba v novodobé historii chrámu Nalezení sv. Kříže
24.00 hod. • chrám Nalezení sv. Kříže
Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Litomyšlského symfonického orchestru a spojených litomyšlských sborů (Vlastimil, Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor).
Sbormistryně: Mgr. Hana Vainišová

Na všechny akce je vstup volný.

Štědrovečerní koledování s Betlémským světlem
Ve středu 24. prosince vás Regionální muzeum v Litomyšli zve od 13.30 hodin na tradiční Štědrovečerní koledování– zpívání se skupinou Věneband. Letos se opět koná před budovou regionálního muzea. Občerstvení v podobě teplých nápojů zajistí skauti – středisko Liliový kruh Litomyšl, Junák svaz skautů a skautek ČR, kteří zároveň do Litomyšle přivezou Betlémské světlo. To bude v době Štědrovečerního koledování hořet v kryptě piaristického kostela. „Zájemci o betlémské světlo si budou moci připálit betlémské světlo od svíce, která tam bude hořet. Zdarma bude také otevřena vyhlídka na kostele,“ upřesňuje David Zandler, ředitel Zámeckého návrší, p.o.

Vánoční a novoroční bohoslužby v Litomyšli
Českobratrská církev evangelická (kostelík na ul. A. Tomíčka 69)
Neděle 21. 12. od 9.00 hod. - Dětská vánoční slavnost
Čtvrtek 25. 12. od 9.00 hod. - Služby Boží s večeří Páně
Pátek 26. 12. od 9.00 hod. - Služby Boží

Církev československá husitská (Husův sbor na Toulovcově náměstí)
Středa 24. 12. od 23.00 hod. – Půlnoční (s pěveckým sborem)
Čtvrtek 25. 12. od 9.00 hod. – Sváteční vánoční bohoslužba (s pěveckým sborem)
Pátek 26. 12. od 9.00 hod. – Dětská vánoční hra O Kristově narození podle Lukášova znění
Neděle 28. 12. od 9.00 hod. – Bohoslužba se songovou liturgií a písněmi dětí a mládeže
Středa 31. 12. od 17.00 hod. – Pobožnost se svátostí pokání
Čtvrtek 1. 1. od 9.00 hod. – Novoroční bohoslužba

Církev bratrská (Nový kostel, Moravská 1222)
Neděle 7. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 2. neděle adventní s kázáním faráře Štěpána Kláska, slavíme Večeři Páně, vede a moderuje David Beňa
Neděle 14. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 3. neděle adventní s kázáním faráře Václava Hurta, moderuje Tomáš Rejman
Pátek 19. 12. od 19.30 hod. - Adventní večer chval a písní
Neděle 21. 12. od 9.30 hod. - Bohoslužby 4. neděle adventní s kázáním Daniela Kvasničky
Čtvrtek 25. 12. od 9.30 hod. - Sváteční vánoční bohoslužby, slavíme Večeři Páně, slouží Daniel Kvasnička
Neděle 28. 12. od 9.30 hod. - Pravidelné nedělní bohoslužby
Středa 31. 12. od 17.00 hod. - Shromáždění napříč generacemi spojené s modlitbami vděčnosti za uplynulý rok a výhledem do nového roku
Čtvrtek 1. 1. od 10.00 hod. - Sváteční novoroční Bohoslužba

Církev římskokatolická (není-li uvedeno jinak, bohoslužby se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže)
Středa 24. 12. od 15.00 hod. – Bohoslužba štědrovečerní (pro rodiny s dětmi)
Středa 24. 12. od 22.00 hod. - Bohoslužba vánoční
Středa 24. 12. od 24.00 hod. - Bohoslužba půlnoční (v chrámu Nalezení sv. Kříže)
Čtvrtek 25. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 hod. - Bohoslužby
Pátek 26. 12. od 7.30, 10.15, 17.45 hod. - Bohoslužby
Středa 31. 12. od 16.00 hod. - Bohoslužba děkovná k ukončení roku
Středa 31. 12. od 23.15 hod. - Bohoslužba ke vstupu do nového roku (kaple sv. Markéty)
Čtvrtek 1. 1. od 7.30, 10.15, 17.45 hod. - Novoroční bohoslužby

 

Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí města Litomyšl

datum zveřejnění: 20. 12. 2014
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

obrázek k aktualitě Vánoční svátky v Litomyšli plné akcí a novinek


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty