Litomysl Město pro lidi

Obnova piaristického kostela stavebně dokončena

Před pár dny byl zkolaudován chrám Nalezení sv. Kříže na zámeckém návrší. V neděli 15. června se tak může uskutečnit slavná mše svatá, celebrovaná kardinálem Miroslavem Vlkem, a obřad žehnání kostela. Ovšem práce v této litomyšlské dominantě, která mohla být obnovena díky dotaci z Evropské unie, nekončí.

Práce stále pokračují.
Do mše svaté, která je součástí Smetanovy Litomyšle, dělníci rychle dodělali spáry na podlaze a osadili další dřevěné lavice. „Pracuje se také na dvou velkých oltářích v transeptu - příčné chrámové lodi. Dodělat by se měl rovněž postranní oltář sv. Mansveta a dva oltáře sv. Josefa Kalasánského a sv. Anny,“ vyjmenovává další záležitosti Antonín Dokoupil, vedoucí Oddělení rozvoje Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Litomyšl a dodává: „Všechny oltáře se, bohužel, do Smetanovy Litomyšle nepodaří naistalovat, protože se ukázalo, že obrazy, které jsou jejich součástí a byly již zrestaurované, se dlouhým uložením na zámku prověsily.“ V závěru května začala také reinstalace varhan, ale zvuk píšťal ještě nějakou dobu neuslyšíme. „Až bude všechno uklizené a umístěné, tak se může začít ladit. Skříně a píšťaly jsou už ale v kostele,“ potvrdil starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Byla zrušena dvě výběrová řízení, takže se to prodloužilo. Zdržení celého kostela řešíme za pochodu s památkáři,“ vysvětluje starosta a pokračuje: „Organolog asi bude muset počkat na příští rok, zřejmě na březen nebo duben.“

Krypta odhalí své tajemství jen příležitostně
Krypta uprostřed hlavní lodi by měla být jako jediná ze tří hrobek přístupná veřejnosti. Prostor s klenbami a sloupy zaujal výtvarníka Václava Ciglera a rád by sem umístil své dílo. „Václav Cigler zde navrhuje skleněnou Kostku, která by měla evokovat temnou hlubinu,“ vysvětluje Antonín Dokoupil. „Krypta by ale měla být podle posledních dohod otvíraná pouze výjimečně. Je to přeci jen prostor, se kterým se musí zacházet opatrně,“ upřesňuje pracovník radnice. Zatímco Kostka je v jednání, další dvě Ciglerova díla - Sloup a Zrcadlo - si do kostela cestu 100% najdou. „Je dohodnutý sponzoring, takže do konce prázdnin by měla být v kostele umístěna obě díla,“ dodává Dokoupil. Sloup – skleněný trojboký hranol z optického skla - bude zavěšený ze středu kupole na subtilním lanku. „Rozkladem světla bude vytvářet duhu – jako symbol zmiňovaný biblickou literaturou. Tento optický hranol bude volně zavěšený nad kruhovou skleněnou plochou evokující svou barvou vodní hladinu,“ popisuje akademický sochař Václav Cigler. Sloup vytvoří vertikální osu instalace, stane se elementárním a zároveň zvýznamněným bodem ve smyslu pomyslného spojení nebe se zemí. Není vyloučeno, že se v chrámu objeví ještě Ciglerova Menza – prosklený oltářní stůl. „Seznámil jsem monsignora Sochu, generálního vikáře královéhradecké diecéze, s tím, že v piaristickém chrámu chceme umístit skleněný, podsvětlený stůl. Podsvětloval by se jen v určitém čase a měl by evokovat lidskou duši. Setkal jsem se s pochopením,“ říká starosta města. Na Menzu se v současné době shání peníze.

Stavební část objektu chrámu Nalezení sv. Kříže je tedy hotová. Jedinou výjimkou je zábradlí u varhan, které je bráno jako jejich součást. Prozatím bude řešeno provizorním opatřením.

Mgr. Jana Bisová, redakce Lilie

vyvěsila Ing. Michaela Severová
tisková mluvčí města Litomyšl

datum zveřejnění: 04. 06. 2014
datum aktualizace: 09. 06. 2014
zveřejnil: Ing. Michaela Severová 

www.crr.cz/cs/

obrázek k aktualitě Obnova piaristického kostela stavebně dokončena

obrázek k aktualitě Obnova piaristického kostela stavebně dokončena

obrázek k aktualitě Obnova piaristického kostela stavebně dokončena

obrázek k aktualitě Obnova piaristického kostela stavebně dokončena


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty