Litomysl Město pro lidi

V Litomyšli slavnostně odhalili náměstí Václava Havla

Oslavy 30. výročí sametové revoluce vyvrcholily 17. listopadu krátce po 17. hodině odhalením náměstí Václava Havla na zámeckém návrší. Slavnostní akce se zúčastnilo asi 500 lidí, promluvili k nim starosta Daniel Brýdl, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a architekt Josef Pleskot.

Starosta Daniel Brýdl ve svém projevu nejprve zavzpomínal na to, že již před několika lety společně s dalšími Litomyšlany navrhoval přejmenování části zámeckého návrší na náměstí Václava Havla. „Díky citlivé úpravě, navržené architektem Josefem Pleskotem, nám v samém historickém centru města vzniklo náměstí, které nemělo jméno. Samozřejmě mohlo být pojmenováno po mnohých historických osobnostech, ale podle našeho názoru je jeden člověk, kterého jsme měli tu čest zažít, a jenž si to opravdu zaslouží - dramatik, disident, první český prezident Václav Havel,“ uvedl v úvodu happeningu Daniel Brýdl a na závěr svého projevu stylizovaného jako dopis Václavu Havlovi dodal: „My Vám, vážený pane prezidente, upřímně a z celého srdce děkujeme za vše, co jste pro nás udělal. Dodnes jste pro nás vzorem a slibujeme, že nikdy nekončící boj za dodržování lidských práv, za svobodu a demokracii, nevzdáme. Že budeme chodit k volbám, budeme se aktivně zajímat o věci kolem nás, budeme hrdi na místo, kde žijeme. Dnes již totiž víme, že jenom slavit nestačí.“

Hejtman Martin Netolický v proslovu vyzval k obraně demokracie a jejích hodnot. Následně předal Medaili hejtmana Pardubického kraje emeritnímu starostovi Miroslavu Brýdlovi za jeho přínos při sametové revoluci v Litomyšli. Architekt Josef Pleskot uvedl, že prostor, kde je dnes náměstí Václava Havla, býval náměstím i v minulosti. Na závěr s dojetím poděkoval za to, že může stát na náměstí Václava Havla ve městě, s nímž spojil 25 let své kariéry. U hudební doprovod se při slavnostní akci postarala studentská kapela Musica Krakela.

Místo spojené s historií
Náměstí Václava Havla se nachází v prostoru mezi významnými litomyšlskými budovami a institucemi - litomyšlským zámkem, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Regionálním muzeem v Litomyšli. Toto místo bylo vybráno záměrně, protože prezident Václav Havel na zámek pozval sedm středoevropských prezidentů a španělský královský pár. Ve sklepení zámku se rovněž nachází Srdce pro Václava Havla.

O pojmenování části zámeckého návrší po Václavu Havlovi rozhodli v září zastupitelé. Litomyšl se tak chce veřejně přihlásit k jeho odkazu a hodnotám, které zastával. Tato lokalita doposud neměla oficiální název, historicky je známá pod názvem Olivetská hora. Na tuto skutečnost již několik týdnů návštěvníky upozorňuje speciální deska, umístěna poblíž vstupu do obřadní síně. Zámecké návrší prošlo v letech 2011 – 2014 nákladnou revitalizací za více než 400 milionů Kč, autorem návrhu je architekt Josef Pleskot/AP ateliér (Josef Pleskot, spolupráce: David Ambros, Daniel Kříž, Jiří Vlach). Více o tomto projektu se dočtete například v Litomyšlském architektonickém manuálu.

Po slavnostním odhalení náměstí Václav Havla se přítomní přesunuli na nedaleké Smetanovo náměstí, kde u sochy nejvýznamnějšího litomyšlského rodáka pokračovala oslava 30 let svobody a demokracie vzpomínáním pamětníků na sametovou revoluci. Více o konaných akcích najdete na webu www.litomysl.cz.

V listopadu se ve městě konala řada akcí k 30. výročí sametové revoluce. Kromě odhalení náměstí Václava Havla v rámci oslav například 17. listopadu u sochy Bedřicha Smetany zavzpomínali pamětnici na litomyšlskou revoluci, regionální muzeum představilo výstavy Než přišla svoboda a Konec jedné epochy – listopad 1989 v Litomyšli, uskutečnila se řada přednášek pro žáky a studenty, zájemci mohli zavítat na Litomyšlské fórum a bohatou nabídku rozšířily koncerty, projekce filmů a celá řada dalších akcí.

Z více než patnácti akcí, které se konaly, stojí za zmínku i vytvoření živého řetězu, který propojil litomyšlské školy. Ve čtvrtek 14. listopadu se do něj zapojilo téměř tři tisíce žáků, studentů, učitelů a asistentů. Trasa vedla z T.G.M, kolem Smetanova domu, Jiráskovou ulicí, dále kolem Klášterních zahrad, Šantova, Braunerova nám., Nerudovou ulicí a odtud zpět na T.G.M. Účastníci tak navázali na své předchůdce, kteří tímto způsobem v prosinci 1989 vyjádřili podporu a solidaritu s revolučními událostmi.

Litomyšlské školy byly při oslavě 30. výročí sametové revoluce velice aktivní a kromě účasti na připraveném programu žáci a pedagogové sami aktivně zorganizovali řadu akcí, workshopů, projektových dnů, ale například i studentských trhů.


datum zveřejnění: 17. 11. 2019
datum aktualizace: 04. 12. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě V Litomyšli slavnostně odhalili náměstí Václava Havla

Foto: František Renza

Foto: František Renza

obrázek k aktualitě V Litomyšli slavnostně odhalili náměstí Václava Havla

obrázek k aktualitě V Litomyšli slavnostně odhalili náměstí Václava Havla

Foto: František Renza

Foto: František Renza

Foto: František Renza

Foto: František Renza

Foto: František Renza


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty