Litomysl 750 let Města Litomyšle

Výstava Unikáty z dějin Litomyšle úspěšná!

Výstavu, která sama o sobě byla unikátem, navštívilo během čtrnácti dní víc než dva tisíce návštěvníků. Celkem bylo vystaveno osmdesát předmětů, z nich pouze polovina pocházela z depozitáře muzea.

Výstava sama byla "unikátem". Má to hned několik příčin a důvodů.

Jednak to byla extrémně náročná příprava (od října 2008 - do října 2009). Dle slov kurátora výstavy p. Mgr. Klimeše bylo nejtěžší vymyslet scénář, co vlastně vystavovat. Do současné doby neexistoval žádný seznam vystavených unikátů, ten vznikl až na základě jeho individuálního výběru. Vždy při výběru vycházel nejen z předmětu samotného, ale z "jevu", který chtěl představit a teprve potom hledal jakým způsobem vše zrealizovat. K vystaveným exponátům napsal rekordně velké množství popisek, které vystavené předměty nejen popisovaly, ale snažily se vyprávět příběh jeho vzniku, jeho života a tím představit jeho unikátnost. Např. vystavený katovský meč byl doplněn v popisce ještě o informace, kde se nacházelo popraviště a kde byla katovna. Popisky věnované osobám rektora Sříteského a akademika Nejedlého připomněly, jak odlišně ovlivnil komunistický režim dva lidské osudy, zasazené do stejného časového období. Bez těchto krátkých textíků by mnoho ze zajímavého života předmětů a osobností města zůstalo utajeno.  

Náročná byla také korespondence a vyřizování zápůjček. Bylo potřeba zjistit, zda lze zamýšlené předměty vůbec vypůjčit, dohodnout termín výpůjčky a za jakých podmínek ji lze zrealizovat. A že to nebylo vždy jednoduché dokazuje např. výpůjčka listiny, která povyšuje osadu Litomyšl na město. Kolega Klimeš musel vyplnit složitý dotazník na co, jak dlouho a podobně chceme listinu půjčit. K nám do muzea přijel restaurátor Národního archivu v Praze, který si podrobně prohlédl výstavní prostor, vitrínu, změřil vlhkost, světelnost apod. Po všech měřeních a doladění podmínek výpůjčky (ztemnění, požadovaná světelnost apod.) si listinu nejen sám přivezl, ale také nainstaloval a opět odvezl. Její zapůjčení a možnost prezentace bylo samo o sobě velkým unikátem a také hlavním tématem výstavy. Jsme velmi rádi, že se nám to povedlo. Vystavené předměty byly vypůjčeny ze čtrnácti zdrojů, z toho 4 byly soukromé osoby. Celkem bylo vystaveno osmdesát předmětů, z nichž zhruba polovina pocházela z našeho depozitáře.

Po celou dobu výstavy probíhaly pod vedením autora výstavy a jeho kolegy Chaloupky komentované prohlídky. Lidé se tak dozvěděli i něco navíc, byly jim zodpovězeny případné dotazy a muzeum z jejich strany získal také návrhy možné spolupráce či dary pro muzeum. Nejkurióznější dotaz byl zda jsou vystavené předměty originály. Představa, že jde o věci např. pětiset i více let staré byla pro někoho opravdu neuvěřitelná. K výstavě byl přípraven také doprovodný interaktivní program určený nejen školám, ale všem návštěvníkům, kteří se chtěli "potoulat litomyšlskou historií". Výstava byla záměrně koncipovaná na září, kdy není již hlavní turistická sezóna. Zaměřily jsme se především na Litomyšlany a litomyšlské patrioty. Že se jim výstava líbila, dokládají nejen jejich opakované návštěvy (někdo byl na výstavě i třikrát po sobě), ale vůbec rekordní počet návštěvníků v tak krátkém čase. Celkem jich bylo 2007, z čehož asi 800 bylo žáků všech typů škol.

A co se na výstavě nejvíce líbilo? Samozřejmě každému něco jiného, ale největší zájem jste projevili o zakládací listinu z roku 1259, Graduál litomyšlského literátského sboru, fotografický přístroj Flora Staška a daguerrotypii staré pošty nebo o zkamenělinu ryby z klášterních zahrad starou 90 miliónů let, robota studentů gymnázia, o vlajku astronoma Zdenka Kopala, která byla až na měsíci  a o mnoho dalších unikátů.

Autor výstavy Mgr. René Klimeš, klimes@rml.cz

Autorky a realizace doprovodného programu Renata Kmošková, Mgr. Eva Kolářová

některé unikáty včetně popisu naleznete zde.                                                                                          

                                                                                                        

Renata Kmošková
Regionální muzeum Litomyšl

datum uložení: 08. 10. 2009


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty