Litomysl 750 let Města Litomyšle

Litomyšlská historie

Litomyšl si letos připomíná kulaté výročí 750 let od povýšení na město. Série dvanácti článků  připomene nejvýznamnější momenty z historie. Vážnější zájemce o dějiny města Litomyšle je třeba upozornit na chystanou knihu Milana Skřivánka, která vyjde letos v září. Historie Litomyšle je bohatá, plná dramatických událostí, období rozkvětu i časů méně šťastných. Život města vždy věrně zrcadlil dění v celé zemi a někdy je i sám ovlivňoval. Obyvatelé Litomyšle si byli významu svého rodiště vědomi, byli a jsou na minulost patřičně hrdí.

his_un_1234793547827_n.jpg

Počátky a povýšení na město

Historie Litomyšle je bohatá, plná dramatických událostí, období rozkvětu i časů méně šťastných. Život města vždy věrně zrcadlil dění v celé zemi a někdy je i sám ovlivňoval. Obyvatelé Litomyšle si byli významu svého rodiště vědomi a byli na minulost patřičně hrdí. Pokud ovšem nezvítězil praktický, šetřivý způsob uvažování jako v roce 1863, kdy byl ze stolu smeten již připravený projekt ...>


Biskupství

Založení biskupství v Litomyšli bylo bezpochyby pro město vyznamenáním, ale došlo k němu především díky šťastné shodě okolností. Podivnému postavení českých zemí v rámci středověké římské říše (království v království) neprospívala ani církevní nesamostatnost - pražské biskupství bylo podřízeno mohučskému arcibiskupovi. Povýšení se dočkalo až v roce 1344 zásluhou kralevice Karla (budoucího císaře Karla IV.), který využil svých dobrých vztahů s ...>


Čeští bratři

Vyhnáním biskupa dramatické události pro Litomyšl ani zdaleka nekončily. Spory začínaly komplikovat vztahy i mezi různými větvemi husitů. Na jaře roku 1425 proto přitáhli k Litomyšli radikální táboři, obsadili město a dobyli hrad, kde pobořili mnoho budov včetně katedrály. Město spravoval hejtman sirotků Vilém Jeník z Mečkova. V roce 1432 ho nahradil Vilém Kostka z Postupic, významný husitský diplomat, který včas pochopil nutnost ukončit zdlouhavé, ...>


Páni z Pernštejna

Vyhnání českých bratří z Čech bylo předehrou nastupující rekatolizace. Nová doba ale přinášela i nové hodnoty. Vrcholila renesance a blížilo se baroko. Problémem byly ovšem finance. Habsburkové vydávali závratné sumy na války v Německu a na obranu své říše před Turky. Peníze měly poskytovat ve velké míře české země, kde se ale šlechta potýkala s klesajícími příjmy (vrchnostenské dávky bývaly většinou ...>


Třicetiletá válka

Když byl císař Matyáš s celým svým dvorem po tři dny prosince 1617 hoštěn v Litomyšli Polyxenou z Lobkovic, netušil ještě, že na jaře bude muset čelit českému povstání. 23. května 1618 vyhodili vzbouřenci z okna Pražského hradu císařovy místodržící, jeden z nich, zraněný Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, poté nalezl útočiště v domě Polyxeny. Litomyšl si své radikální vypořádání se ...>


Trautmannsdorfové

Pobělohorská doba bývá někdy označovaná Jiráskovým pojmem "Temno". V oné temnotě ve skutečnosti probleskovaly i paprsky světla, ovšem to nic neměnilo na tom, že poddaní měli vytvořit hospodářskou základnu pro barokní nádheru, na kterou si potrpěla aristokracie milující okázalost. Hmotné ani duchovní potřeby prostých lidí nebyly podstatné. Trautmannsdorfové nebyli výjimkou, nehodlali se ani v nejmenším omezovat, neohlíželi se na zpustošení země ...>


Valdštejnové

V roce 1753 vymřela po meči litomyšlská větev Trautmannsdorfů. Dcera posledního z nich se provdala za Františka Josefa z Valdštejna. S Valdštejny začíná nová doba - doba osvícenství a romantismu. Oni samotní byli jinou vrchností. Byli oblíbení, přátelili se s poddanými, měšťany i sedláky, na panství po nich prý zůstali levobočci. Jejich vládu ale poznamenaly další válečné konflikty. Během sedmileté války protáhl ...>


Revoluční rok 1848

V roce 1848 v celé Evropě vzplály revoluce. První se vzbouřila Sicílie, ale až Paříž v únoru inspirovala zbytek kontinentu nespokojeného s nedostatečnými výdobytky předchozích revolucí v uplynulém půlstoletí. Lidé v celé Evropě toužili po demokratizaci. Také v Rakousku v březnu padl nenáviděný kancléř Metternich a císař Ferdinand V. slíbil ústavu. Nadšení ovládlo Vídeň, Prahu i Litomyšl. Revoluční báseň Universität bývalého ...>


Obrození

Naděje probuzené k životu revolucí roku 1848 vzaly rychle za své. Císař zrušil ústavu a vrátil se k absolutistické vládě. Udržovat pořádek mu pomáhali i četníci, kteří přišli také do Litomyšle a věnovali se mj. špiclování. Někteří měšťané začali zase němčit, ale smýšlení většiny bylo jiné. Když po porážce ve válce se Sardinským královstvím musel František Josef slíbit v roce 1860 ...>


his_un_1253173426277_n.jpg

První republika

Radost ze vzniku svobodné republiky nezůstala pochopitelně dominujícím prvkem společenské nálady nadlouho. Po odstranění společného nepřítele se začaly objevovat první rozpory. Přirozeným prostředkem k jejich vyjádření se staly konečně opravdu demokratické volby, kterých se mohly poprvé účastnit i ženy. Jako první proběhly v roce 1919 obecní volby, purkmistrem se stal František Lašek a zůstal jím až do roku 1941. Zpočátku byli ...>


his_un_1256041897459_n.jpg

Okupace

Oslabená pomnichovská republika rozvrácená navíc vnitřními sváry byla rozbita německou okupací 15. března 1939. Toho dne přijeli do Litomyšle členové SA (útočné oddíly). Nad městem zavlály desítky německých vlajek - více než v jiných českých městech - občany je nutil vyvěšovat např. řídící učitel ze Strakova Bruno Pfeifer. Začalo zatýkání komunistů, byly označovány židovské obchody. 16. 3. přijeli němečtí důstojníci pátrající ...>


his_un_1258634636459_n.jpg

Totalita

Konec války vzbudil v mnohých velké naděje. Věřili v proměnu Československa v "most mezi Západem a Východem". Sovětský svaz se ale postavil proti. Demokracie byla obnovena jen omezeně. V národních výborech byly paritně zastoupeny čtyři povolené strany, komunisté se připravovali na převrat a pronikali do bezpečnostních složek. Okresní národní výbor vyhlásil 1. 6. 1945 částečnou mobilizaci. Vojáci zadržovali Němce a hledali zbraně. ...>© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty