Litomysl Hřbitov

Hřbitov

Vlastník pozemku: Město Litomyšl
Správce hřbitova: Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, Litomyšl
Kontakt: 461 614 791, volba 2
Otevírací doba: 7:00 - 20:00 hod.

Stručná historie hřbitova u kostela sv. Anny

Nákladem hraběnky Marie Anny z Trautmannsdorfu byl v letech 1670 až 1672 vystavěn kostel sv. Anny, kolem něhož byl asi již koncem 17. století zřízen hřbitov. Až do první poloviny 19. století však sloužil spíše jako "odlehčovací" - k pohřbívání obětí epidemií moru a cholery. Během 19. století byl opakovaně rozšiřován a vedle kaple hraběnky z Fünfkirchenu začaly vznikat jeho nové dominanty - vstupní portál s kovovou mříží z roku 1897, řada kaplí a márnice z roku 1903. S narůstajícím počtem žárových pohřbů rostl počet hrobů pro uložení uren, který vedl v sedmdesátých a zejména osmdesátých letech 20. století k vytvoření oddělení urnových hrobů a k vybudování tzv. "vsypové loučky východně od kostela sv. Anny. Plocha hřbitova činí přibližně 22 000 m², zahrnuje na 2900 hrobových míst a je rozdělena do 12 oddělení.

Tím, že jsou na litomyšlském hřbitově u kostela sv. Anny uloženy ostatky významných osobností a mnohé náhrobky jsou mistrovskými díly svých tvůrců, má toto místo velký význam též v regionálních i národních dějinách. Litomyšlané o toto pietní místo náležitě pečují, neboť jsou si vědomi skutečnosti, že hřbitovy jsou obrazem kulturní vyspělosti národa a vyjádřením úcty živých k zesnulým.

Informační brožované výtisky

Oldřich Pakosta, Válečné pomníky a památníky, vojenské hroby a náhrobky v Litomyšli, Litomyšl 2010

Oldřich Pakosta, Litomyšlský hřbitov u kostela Svaté Anny, hroby významných osobností a náhrobky umělecké hodnoty, Litomyšl 2013

K zakoupení: IC Litomyšl, Faltysovo knihkupectví, Knihkupectví-antikvariát Paseka

K zapůjčení: Městská knihovna Litomyšl

válečné hroby


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty