Litomysl Hasiči

Zabezpečení požární ochrany

Požární ochranu zajišťují jednotky požární ochrany:
Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

Ve městě Litomyšl je požární ochrana zabezpečena těmito jednotkami PO:

1)

Na adrese Partyzánská 1074, 570 01 Litomyšl je dislokována Požární stanice Litomyšl, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje. Velitelem stanice je npor. Ing. Lukáš Faltys, 950 578 111, 950 578 197, lukas.faltys@pak.izscr.cz .
Tato jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, kategorie JPO I zajišťuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (1+3), doba výjezdu - 2 minuty, tato jednotka PO mj. poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti.

2)

Město Litomyšl k 1.1.2009 zřídilo usnesením zastupitelstva Jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) Litomyšl, kategorie JPO II/1 (obecně platí, že taková jednotka zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000, doba výjezdu 5 minut)
Tato jednotka PO sídlí na hasičské zbrojnici v Litomyšli, Na Lánech 479. Velitelem JSDH je Zdeněk Vodehnal, 605 947 800, e-mail: woody19@post.cz. Další podrobnější informace o JSDH, týkající se např. personálního obsazení, vybavení a činnosti, jsou k dispozici na adrese http://hasicilitomysl.hys.cz/.

3)

Město Litomyšl je rovněž zřizovatelem jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V (obecně platí, že jednotka této kategorie zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu, doba výjezdu 10 minut):

JSDH Pohodlí, velitel Josef Pelc
JSDH Kornice, velitel Ladislav Vacek
JSDH Pazucha, velitel Mojmír Štyndl
JSDH Nedošín, velitel Ladislav Hantl
JSDH Nová Ves, velitel Ing.Bc.Miroslav Vacek

Hasiči


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty