Litomysl Městský úřad Litomyšl

Semináře a školení

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XIV

02. 09. 2020-04. 09. 2020
Zámecké návrší Litomyšl
2. 9. - 4. 9. 2020
Částka 2 500 + DPH
Akce je akreditovaná MPSV v rozsahu 24 hodin pro sociální pracovníky

MAP II Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví - 2.14 - Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči

02. 09. 2020
Zámecké návrší
16.00 - 19.00

MAP II MIDAS - osobnostní rozvoj -Komunikace, řešení konfliktů a asertivita, spolupráce a týmová dynamika

30. 09. 2020-01. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
9.00 - 17.00

MAP II Mgr. Pavlína Miltová - Infekční nemoci

07. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
8.00 - 11.00

MAP II Mgr. Pavlína Miltová - Infekční nemoci

07. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
12.30 - 15.30

PhDr. Lidmila Pekařová - Vztah rodiny a školy

12. 10. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
300 Kč

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet ředitelé

19. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě

09. 11. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
300 Kč

MaP II - Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. - Komunikace s rodičem ve školním prostředí

10. 11. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice
J. E. Purkyně 918
Litomyšl
13.00 - 17.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže

03. 02. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
14.00 - 19.00

MAP II - MIDAS - osobnostní rozvoj - Motivace, hodnocení a základy vývojové psychologie pro pedagogy.

10. 03. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet ředitelé

14. 06. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice., a.s.
13.00 - 18.00
hrazeno z projektu

MAP II - MIDAS - osobnostní rozvoj -Emoční inteligence, sebereflexe a prevence syndromu vyhoření

29. 09. 2021-30. 09. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 19.00
9.00 - 17.00


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty